İletişim Atlası

25.04.2022 tarihli Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi İlanı

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlgili dokümanlar aşağıdadır.