İletişim Atlası

Üniversitemize 30.10.2023 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 32354 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi alımı için ön değerlendirme sonucu aşağıda belirtilmiştir. 

İlgili doküman aşağıdadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu