İletişim Atlası

Akademisyenlerimizin Makalesi

Üniversitemiz akademisyenlerinden, Sema Ketenci, M. Uygar Kalaycı , Bağnu Dündar , Recep Duranay ve A. Şükrü Aynacıoğlu’nun  ‘Elevated Serum Midkine Levels in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) Infected Patients’ adlı makalesi, "International Immunopharmacology" dergisi tarafından kabul edilmiştir. 

Derginin impact faktörü: 5.714,  SCI ve Q1  dergidir. Çalışmamız, literatürde ilk defa midkin adlı proteinin COVID-19 patogenezinde yer aldığını bu nedenle midkinin COVID-19 tanısında ve tedavisinde inflamatuar süreci ve hastalığın şiddetini azaltıp, destekleyici bir biyobelirteç olabileceğini göstermiştir.