İletişim Atlası

Atlas Üniversitesi Güz Dönemi Yatay Geçişte Seni Bekliyor!
2022-2023 Güz Yarıyıl Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç Tarihi

Kesin KayıtTarihi

1-15 Ağustos 2022

16-18 Ağustos 2022

19 Ağustos 2022

19 Ağustos - 5 Eylül 2022

2022-2023 Güz yarıyılı için yatay geçiş başvuruları online olarak alınacaktır.

Üniversitemiz programlarında eğitime devam ederken 2022-2023 akademik yılı güz döneminde diğer programlara yatay geçiş yapacak öğrenciler için geçiş yapacağı bölüm/programın YKS burs/indirimleri uygulanır.

2022-2023 Üniversitemiz programlarının yatay geçiş kontenjanları ve taban puanları için tıklayınız.

Kurum Dışı ücretleri için tıklayınız.

Ödeme seçenekleri için tıklayınız.

Kurum içi yatay geçiş

Online başvuru yapmak için tıklayınız

Başvuru evrakları:

YKS sonuç belgesi
YKS yerleştirme sonuç belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Lise mezuniyet (e-devlet çıktısı)
Transkript

 

Kurumlar arası yatay geçiş

Online başvuru yapmak için tıklayınız

Başvuru evrakları:

Nüfus cüzdanı fotokopisi
YKS yerleştirme sonuç belgesi
YKS sonuç belgesi
Öğrenci belgesi
Transkript
Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
Ders içerikleri
Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
Lise diploması (e-devlet çıktısı)
2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)


Yurtdışından yurt içine yatay geçiş (Ön lisans ve Lisans programları için)

Online başvuru yapmak için tıklayınız

Başvuru evrakları:

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu tarihi de gösterir Öğrenci belgesi
YKS sonuç belgesi
YKS yerleştirme sonuç belgesi
Transkript
Ders içerikleri
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Pasaport giriş – çıkış işlemlerini gösterir ilgili sayfanın fotokopisi
Lise diploması (e-devlet çıktısı)
2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)