İletişim Atlası

Covid-19 ve Mikrobiyota

Atlas Ünivesitesi 17 Mart’ta günümüzün popüler konularından Covid19 ile ilgili bir seminer düzenlendi. Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dr. Öğretim Üyesi Özge Ünlü’nün davetlisi olarak seminere katılan Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD. Doç. Dr. Mehmet Demirci Covid ve bağışıklık sistemi ile ilgili konuları ele aldı.

SARS-CoV2’nin etkeni hakkında hala net bilgiler ve çıkarımlar yapabilmenin mümkün olmadığını belirten Doç. Dr. Mehmet Demirci, hastalıkla ilgili saptanan tabloların hala değişiklik gösterdiğini belirtti. Mikrobiyota kombinasyonlarının da, Covid19 gibi kişiden kişiye farklılıklar gösterdiğini aktaran Demirci, mikrobiyota dengesinin bozulmasının, bireylerde sistemik hastalıklar ve kanser gibi birçok hastalığın gelişim riskini de arttırdığını söyledi.

Konuşmasını, Covid19 ve Mikrobiyota’nın ortak analizlerine ve aralarındaki etkileşimin anlaşılması için kapsamlı bir araştırma yapılmasının önemine vurgu yaparak sonlandırdı.