İletişim Atlası

Diş Hastanemiz enfeksiyonlara karşı da güven verecek

Covid-19 salgın sürecinde gündemimizi meşgul eden konulardan bir tanesi de sağlıklı insanların, sağlık hizmetlerine ulaşırken yaşadığı bulaş riski olarak karşımıza çıkmaktaydı.

Hastane ortamında mikroorganizma bulaşının önlenmesi bir dizi uygulamayı gerektirmektedir. İzolasyon önlemleri olarak tanımlanan bu uygulamalar 1996’da yayımlanan hastanelerde izolasyon için Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rehberinde, standart önlemler ve bulaş yoluna bağlı önlemler olarak iki başlıkta ele alınmıştır. Standart önlemler el yıkama, eldiven giyme, maske, koruyucu önlük kullanma, hasta bakım araçları, çevresel kontrol ve hasta yerleştirilmesi; bulaş yoluna yönelik önlemler ise temas önlemleri, damlacık önlemleri ve solunum önlemleri ile ilgili önerileri içerir.

Bu önlemler kapsamında İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hastanemiz tüm klinik ve uygulama ünitelerini tam izolasyon kriterlerinde (negatif basınçlı ve havasını dışarıya veren oda) oluşturmaktadır. Hastaların hem dış ortamdan enfeksiyon taşınması riskini hem de diğer hastaları ve sağlık personelini enfekte etmelerini önlemek üzere hasta odalarında bulunması gereken mimari özellikler ve izolasyon odaları kriterlerine göre tasarlanan sistem, yalnızca enfeksiyon hastalıkları servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaktaydı.