Disiplinler Arası Nitelikli Eğitim

Atlas Üniversitesi, öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfettikleri, disiplinler arası bir eğitim ortamı sunarak, alanında yetkin, çok yönlü bakış açısına sahip ve deneyimli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnterdisipliner araştırmalar ve çeşitli disiplinlerden seçilebilen zengin seçmeli derslerle, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini teşvik etmekteyiz. Sadece akademik eğitimin ötesine geçerek, sektör profesyonelleri, girişimciler ve akademisyenlerin bir arada olduğu bir sistem içinde öğrencilerimizin farklı yönlere yönelmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine büyük önem vermekteyiz.

İnterdisipliner eğitim yaklaşımımız, öğrencilerimizin farklı bilgi alanları arasında köprüler kurmasını ve sentez yapmasını sağlayarak yaratıcı düşünceyi teşvik etmektedir. Bu, öğrencilerimizin disiplinler arası projelerde birlikte çalışabilme, farklı bakış açılarına saygı duyabilme ve çeşitlilikten güç alabilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, iş dünyasının ve toplumun karmaşıklığına daha etkili bir şekilde uyum sağlayabilmelerini ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirebilmelerini sağlamaktadır.