Genel Sekreterlik ve İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Naciye SEYMENOĞLU TORPİL
Genel Sekreter
genelsekreterlik@atlas.edu.tr

Ceren Beyza HELVACIOĞLU
Yönetici Asistanı
ceren.helvacioglu@atlas.edu.tr | Tel: 0 (212) 550 05 90
İdari Birimler


Melike MÜFTÜ
Genel Sekreter Yardımcısı

melike.muftu@atlas.edu.tr
Onur SERTEL
Genel Sekreter Yardımcısı

onur.sertel@atlas.edu.tr
Metin AŞCIOĞLU
Uluslararası İlişkiler Direktörü

metin.ascioglu@atlas.edu.tr
Üniversitemizde mevcut olan bilişim teknolojilerinin en verimli şekilde kullanımını sağlayıp, güncel bilişim teknolojileri olanaklarını sürekli takip ederek kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli fiziki ve teknik altyapı hizmetlerini yürütür.
Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı
Ali ÖZTÜRK
Müdür

ali.ozturk@atlas.edu.tr
Ogün DELİKTAŞ
Sistem ve Network Uzmanı

ogun.deliktas@atlas.edu.tr
Serhat CANPOLAT
Yazılım Geliştirme Uzmanı

serhat.canpolat@atlas.edu.tr
Ali Haydar TORAMAN
Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı

ali.toraman@atlas.edu.tr
Yaşar DEMİR
Teknik Destek Uzmanı

yasar.demir@atlas.edu.tr
Mehmetali ÖZSERÇE
Teknik Destek Uzmanı

mehmetali.ozserce@atlas.edu.tr
Tarık Darendeli
Teknik Destek Uzman Yardımcısı

tarik.darendeli@atlas.edu.tr
Atlas Üniversitesinin öğrenci, akademisyen ve idari personelinin ulaşımını, güvenliğini, teknik destek, Üniversitenin çevre düzenini, depo ve arşiv kullanımını, temizlik, yemekhane ve kafeterya hizmetlerini sürdürebilirliğini sağlayan ve enerji yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini koordine eden birimdir.
Onur SERTEL
Destek Hizmetleri Daire Başkanı V.

onur.sertel@atlas.edu.tr
Oktay NEBİOĞLU
Destek Hizmetleri Müdürü

oktay.nebioglu@atlas.edu.tr
Veysel ÖNÜR
Güvenlik Müdürü

veysel.onur@atlas.edu.tr
Yılmaz TURAN
Yiyecek-İçecek Müdürü

yilmaz.turan@atlas.edu.tr
Göksu HAMARAT
Biyomedikal Uzmanı

goksu.hamarat@atlas.edu.tr
Özhan ESE
Mekanik Teknikeri

ozhan.ese@atlas.edu.tr
Fakülte/Meslek Yüksekokulunda dekanlığa/müdüre bağlı olarak yönetimden sorumlu fakülte sekreteri, görevli olduğu dekanlığın/yüksekokulun mevzuat çerçevesinde idari ve akademik faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve denetlemekten sorumludur. Fakülte/meslek yüksekokulunun resmi yazışmalarını koordine eder, öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili kişilere sevk eder. Fakülteye/meslekyüksekokuluna gelen ilan ve duyuruları birimlere iletir. Tüm faaliyetlerde dekana/müdüre karşı birinci derecede sorumlu olan Fakülte Sekreterleri Fakültelerin/meslek yüksek okullarının tören ve toplantı organizasyonların işleyişi düzenler.
Onur UZMAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri

onur.uzman@atlas.edu.tr
Arzu ODABAŞI
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreteri

arzu.odabasi@atlas.edu.tr
Mürvet ARSLAN
Meslek Yüksekokulu Sekreteri

murvet.arslan@atlas.edu.tr
Rabia GÜNAY
Ortak Dersler Bölüm Sekreteri

rabia.gunay@atlas.edu.tr
Damla İNCEOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri

damla.inceoglu@atlas.edu.tr
Miray TOKGÖZ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sekreteri

miray.tokgoz@atlas.edu.tr
Büşra DEMİRCİ
Tıp Fakültesi Sekreteri

busra.demirci@atlas.edu.tr
Tuğçe AYDIN
Diş Hekimliği Fakültesi Sekreteri

tugce.aydin@atlas.edu.tr
Sema KOÇ
Uzman Yardımcısı

sema.koc@atlas.edu.tr
Zeren AYDOĞDU
Uzman Yardımcısı

zeren.aydogdu@atlas.edu.tr
Üniversitenin hukuksal süreçlerini takip eder. Yaşanabilecek hukuksal sorunları önlemek amacıyla birimler ile iş birliği yaparak güncel yasal gelişmeleri paylaşır. Kurumun leh ya da aleyhine açılan davaları takip eder.
Rukiye ŞENYURT
Hukuk Müşaviri

rukiye.senyurt@atlas.edu.tr
Zeynep DEMİRHAN
Avukat

zeynep.demirhan@atlas.edu.tr
Üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda ve kurum kültürüne uygun olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı GSS, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personellerinin istihdam ve özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar ve mevzuata uygun olarak geliştirilmesine destek olur.
Melike MÜFTÜ
İnsan Kaynakları Daire Başkanı V.

melike.muftu@atlas.edu.tr
Salih DEMİRBAŞ
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı

salih.demirbas@atlas.edu.tr
Merve KOLİÇAN
Uzman

merve.kolican@atlas.edu.tr
Melike YAVAŞ ÇAY
Uzman

melike.cay@atlas.edu.tr
Aslı Rahime ÜÇÜNCÜ
Uzman

asli.ucuncu@atlas.edu.tr
Emre URFALI
Koordinatör

emre.urfali@atlas.edu.tr
Kurumun temel felsefisi doğrultusunda kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesi, marka değeri ve itibarının güçlendirilmesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı kazanım sağlayacak iş birliklerini sağlanması, buna yönelik kurum içi ve kurum dışı organizasyonların gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin en doğru ifade ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, kurumsal reklamlar, web sitesi, basılı materyaller gibi görsel ve işitsel alanlara uygun olarak içerik ve malzeme üretir. Üniversite içinde ve dışında gerçekleşen eğitim araştırma ve sosyal sorumluluk projelerini organize eder, paydaşlar arasında diyaloğu sağlar.
Onur SERTEL
Daire Başkanı

onur.sertel@atlas.edu.tr
Özge TURGUL ÇARDAK
Kurumsal İletişim Müdürü

ozge.cardak@atlas.edu.tr
Uğur GÖKTÜRK
Tanıtım Müdürü

ugur.gokturk@atlas.edu.tr
Turgut ERİŞKEN
Tanıtım Uzmanı

turgut.erisken@atlas.edu.tr
Melek OZAT
Tanıtım Uzmanı

melek.ozat@atlas.edu.tr
Bedirhan ÖZTEKİN
Etkinlik Uzman Yardımcısı

bedirhan.oztekin@atlas.edu.tr
Gökçe İSKENDER
Grafik Tasarım Uzmanı

gokce.iskender@atlas.edu.tr
Meryem ÖZKAN
Grafik Tasarım Uzmanı

meryem.ozkan@atlas.edu.tr
Mustafa ÜN
Uzman Yardımcısı

mustafa.un@atlas.edu.tr
Murat Berk KAYA
Web İçerik Uzman Yardımcısı

murat.kaya@atlas.edu.tr
Üniversite akademisyenlerinin ve öğrencilerinin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına, yeni teknoloji ve yöntemleri kullanarak kolay erişimlerini sağlar. Güncel kitapları, eğitim dokümanları, süreli yayınları, görsel-işitsel materyalleri ve zengin veri tabanlarını içerisinde barındıran bir koleksiyona sahip olup, üniversitedeki bütün bölümlerin dokümantasyon gereksinimlerini karşılar.
Çağdaş GEÇGEL
Daire Başkanı

cagdas.gecgel@atlas.edu.tr
Abdurrahim ALADAĞ
Arşiv Uzmanı

abdurrahim.aladag@atlas.edu.tr
Ayten Hilal HORUZ
Arşiv Uzmanı

hilal.horuz@atlas.edu.tr
Hüseyin Taha TUNA
Uzman Yardımcısı

taha.tuna@atlas.edu.tr
Serhat UYLUKÇU
Arşiv Uzman Yardımcısı

serhat.uylukcu@atlas.edu.tr
Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlayarak bunların uygulanmasını izlemek ile görevli birimdir. Sahip olduğu kaynakları şeffaf, verimli, etkin, hesap verilebilir bir biçimde kullanarak, birim içeriğine dair gerekli hizmet ve faaliyetleri yürütür. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Muzaffer ŞAR
Daire Başkanı

muzaffer.sar@atlas.edu.tr
İsa ASLAN
Muhasebe Müdürü

isa.aslan@atlas.edu.tr
Volkan OĞUZDEĞER
Öğrenci Muhasebesi Müdürü

volkan.oguzdeger@atlas.edu.tr
Engin ŞAHİN
Finans Uzmanı

engin.sahin@atlas.edu.tr
Mustafa Kerem ARSLAN
Muhasebe Uzmanı

kerem.arslan@atlas.edu.tr
Anıl BİLEN
Uzman Yardımcısı

anil.bilen@atlas.edu.tr
Semra UÇAL
Uzman Yardımcısı

semra.ucal@atlas.edu.tr
Sevgi BARLAS
Uzman Yardımcısı

sevgi.barlas@atlas.edu.tr
Öğrencilerine ve mezunlarına, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, en iyi hizmeti verebilmek adına faaliyetlerini sürdürür. İlgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarını sürekli iyileştirerek öğrencilerin memnuniyetini ön planda tutmayı, eksiksiz ve güvenilir hizmet vermeyi amaç edinmiştir.
Çiğdem GÜRBÜZ
Daire Başkanı

cigdem.gurbuz@atlas.edu.tr
Sevcan KOPUZ
Müdür

sevcan.kopuz@atlas.edu.tr
Gökhan DEMİRKAPI
Uzman

gokhan.demirkapi@atlas.edu.tr
Tuğçe ARI ZENGİN
Öğrenci İşleri Uzmanı

tugce.ari@atlas.edu.tr
Üniversitenin temel unsurlarından olan Öğrenci konseyi ve kulüplerini organize eden birimdir. Öğrencilere eşit şartlarda ve düzenli olarak beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmeti sunmaktır.
Alev GÖKSU
Daire Başkanı

alev.goksu@atlas.edu.tr
Kadir Eren ARSLAN
Spor Koordinatörü

kadir.arslan@atlas.edu.tr
Armağan Arzu NALLAR
Revir Hemşiresi

arzu.nallar@atlas.edu.tr
Ümmihan ERCİN
Klinik Psikolog

ummihan.ercin@atlas.edu.tr
Meliha AKPINAR
Diyetisyen

meliha.akpinar@atlas.edu.tr
Gizem ÖZKAN
Uzman Yardımcısı

gizem.ozkan@atlas.edu.tr
Üniversitenin ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetlerin mevzuata uygun şekilde en kısa sürede ve en uygun şartlarda temin edilmesini sağlar.
Satınalma Daire Başkanlığı
Pınar BAŞTÜRK
Daire Başkanı

pinar.basturk@atlas.edu.tr
Nazlı BAKIR
Uzman

nazli.bakir@atlas.edu.tr
Can ALAOĞLU
Uzman Yardımcısı

can.alaoglu@atlas.edu.tr
Gamze BAYDOĞMUŞ
Uzman Yardımcısı

gamze.baydogmus@atlas.edu.tr
Cihat YILDIZ
Depo Görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Utku SAĞLAM
Müdür

utku.saglam@atlas.edu.tr
Uluslararası öğrenci sayısını arttırarak Üniversitenin uluslararasılaşmasına katkıda bulunur. Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik iş birliği ile yurt içi ve yurt dışı, her türlü değişim programı protokolünün koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlar. Üniversitedeki öğrenciler ile akademik ve idari personelin, uluslararası değişim programlarından yararlanmaları hususunda çalışmalar yürütür.
İbrahim MUKTAR
Müdür

ibrahim.muktar@atlas.edu.tr
Hülya CEBECİ
Uzman

hulya.cebeci@atlas.edu.tr
Halil İbrahim SARIOĞLU
Uzman

halil.sarioglu@atlas.edu.tr
Damla METİN
Uzman Yardımcısı

damla.metin@atlas.edu.tr
Üniversitede bulunan her türlü yapı işinin denetlenmesi ve projeye uygun ilerlenmesini yönetir. Tesis, onarım, havalandırma, soğutma, asansör bakım ve onarımlarına hızlı ve etkin çözüm sağlar.
Mehmet Şehmus ELGÖRMÜŞ
Daire Başkanı

mehmet.elgormus@atlas.edu.tr
Muhterem KORKMAZ
Mekanik Bakım Onarım Sorumlusu

muhterem.korkmaz@atlas.edu.tr
Nuri METİN
İnşaat Mühendisi

nuri.metin@atlas.edu.tr
Yunus Emre ÇELİK
Elektrik Mühendisi

yunusemre.celik@atlas.edu.tr
Muhammed Ammar KARADUMAN
Uzman Yardımcısı

muhammed.karaduman@atlas.edu.tr
Üniversite içerisindeki yazışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli takibi yapar. Kurumun vizyonu, misyonu çerçevesinde, görev alanı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin, faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlar. Üniversite dışı gelen evrakların kabulünün yaparak, üniversite dışına yazılacak tüm belgeleri yazarak takibini yürüten birimdir.
Fatma KÖSE
Yazı İşleri ve Fakülte Sekreterlikleri Koordinatörü

fatma.kose@atlas.edu.tr
İrem ÖZTÜRK
Müdür

irem.ozturk@atlas.edu.tr
Atlas Üniversitesi Vizyonu ve Misyonu doğrultusunda tüm Akademik ve İdari birimlerde Kalite Güvencesi kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaştırılması, Kalite süreçlerinin sürdürülebilir olmasının sağlanması için çalışmalar yapar. Atlas Üniversitesi Stratejik hedeflerinin belirlenmesi, Stratejik Planın hazırlanması için İdari ve Akademik birimlerle birlikte çalışır. Üniversitede Kalite Yönetim Sistemlerini kurar, uygulatır ve sürdürülebilirliğini sağlar. Kalite dokümantasyon sisteminin oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar, Üniversitede Kalite Komisyonu çalışmalarına atılır ve faaliyetlerine yardımcı olur.
Levent SAYAR
Kalite Müdürü

levent.sayar@atlas.edu.tr
Yeşim ERKAYA
Kalite Uzman Yardımcısı

yesim.erkaya@atlas.edu.tr