Genel Sekreterlik ve İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Naciye SEYMENOĞLU TORPİL
Genel Sekreter
genelsekreterlik@atlas.edu.tr

Seren ÜLGEZEN
Genel Sekreterlik Yönetici Asistanı
seren.ulgezen@atlas.edu.tr  | Tel: 0 (212) 550 05 90 
Burak Mutlu YILDIZ
Genel Sekreterlik Yönetici Asistanı
burak.yildiz@atlas.edu.tr


İdari Birimler


Üniversitemizde mevcut olan bilişim teknolojilerinin en verimli şekilde kullanımını sağlayıp, güncel bilişim teknolojileri olanaklarını sürekli takip ederek kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli fiziki ve teknik altyapı hizmetlerini yürütür.
Ali ÖZTÜRK
Müdür

ali.ozturk@atlas.edu.tr
Regaip KIRKIL
Otomasyon Sistemleri Sorumlusu

regaip.kirkil@atlas.edu.tr
Ogün DELİKTAŞ
Teknik Destek Uzmanı

ogun.deliktas@atlas.edu.tr
Serhat CANPOLAT
Teknik Destek Uzmanı

serhat.canpolat@atlas.edu.tr
Tarık Darendeli
Teknik Destek Uzman Yardımcısı

tarik.darendeli@atlas.edu.tr
Umur SARI
Teknik Destek Uzmanı

umur.sari@atlas.edu.tr
Murat Berk KAYA
Teknik Destek Uzman Yardımcısı

murat.kaya@atlas.edu.trr
Atlas Üniversitesinin öğrenci, akademisyen ve idari personelinin ulaşımını, güvenliğini, teknik destek, Üniversitenin çevre düzenini, depo ve arşiv kullanımını, temizlik, yemekhane ve kafeterya hizmetlerini sürdürebilirliğini sağlayan ve enerji yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini koordine eden birimdir.
Nazmi GÜLAL
Daire Başkanı

nazmi.gulal@atlas.edu.tr
Veysel ÖNÜR
Güvenlik Müdürü

veysel.onur@atlas.edu.tr
Göksu HAMARAT
Biyomedikal Uzmanı

goksu.hamarat@atlas.edu.tr
Özhan ESE
Mekanik Teknikeri

ozhan.ese@atlas.edu.tr
Fakülte/Meslek Yüksekokulunda dekanlığa/müdüre bağlı olarak yönetimden sorumlu fakülte sekreteri, görevli olduğu dekanlığın/yüksekokulun mevzuat çerçevesinde idari ve akademik faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve denetlemekten sorumludur. Fakülte/meslek yüksekokulunun resmi yazışmalarını koordine eder, öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili kişilere sevk eder. Fakülteye/meslekyüksekokuluna gelen ilan ve duyuruları birimlere iletir. Tüm faaliyetlerde dekana/müdüre karşı birinci derecede sorumlu olan Fakülte Sekreterleri Fakültelerin/meslek yüksek okullarının tören ve toplantı organizasyonların işleyişi düzenler.
Onur UZMAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sekreteri

onur.uzman@atlas.edu.tr
Arzu ODABAŞI
Tıp Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreteri

arzu.odabasi@atlas.edu.tr
Mürvet ASLAN
Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi Sekreteri

murvet.arslan@atlas.edu.tr
Rabia GÜNAY
Ortak Dersler Bölüm Sekreteri

rabia.gunay@atlas.edu.tr
Tuğçe ARI ZENGİN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri

tugce.ari@atlas.edu.tr
Üniversitenin hukuksal süreçlerini takip eder. Yaşanabilecek hukuksal sorunları önlemek amacıyla birimler ile iş birliği yaparak güncel yasal gelişmeleri paylaşır. Kurumun leh ya da aleyhine açılan davaları takip eder.
Rukiye ŞENYURT
Hukuk Müşaviri

rukiye.senyurt@atlas.edu.tr
Üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda ve kurum kültürüne uygun olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı GSS, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personellerinin istihdam ve özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar ve mevzuata uygun olarak geliştirilmesine destek olur.
Gülşen CANBAY MET
Müdür

gulsen.canbay@atlas.edu.tr
Eylül EYÜBOĞLU
Uzman

eylul.eyuboglu@atlas.edu.tr
Salih DEMİRBAŞ
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı

salih.demirbas@atlas.edu.tr
Emine ALİBAŞOĞLU
Uzman Yardımcısı

emine.alibasoglu@atlas.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARAKUŞ
Müdür

filiz.karakus@atlas.edu.tr
Ebru Bitik
Uzman

ebru.bitik@atlas.edu.tr
Kurumun temel felsefisi doğrultusunda kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesi, marka değeri ve itibarının güçlendirilmesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı kazanım sağlayacak iş birliklerini sağlanması, buna yönelik kurum içi ve kurum dışı organizasyonların gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin en doğru ifade ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, kurumsal reklamlar, web sitesi, basılı materyaller gibi görsel ve işitsel alanlara uygun olarak içerik ve malzeme üretir. Üniversite içinde ve dışında gerçekleşen eğitim araştırma ve sosyal sorumluluk projelerini organize eder, paydaşlar arasında diyaloğu sağlar.
Hüseyin Ümit SANLAV
Daire Başkanı

umit.sanlav@atlas.edu.tr
Hatice Özge DÖNMEZ
Uzman

ozge.donmez@atlas.edu.tr
Turgut ERİŞKEN
Uzman

turgut.erisken@atlas.edu.tr
Zehra Rümeysa FİDAN
Sosyal Medya Uzmanı

zehra.fidan@atlas.edu.tr
Gökçe İSKENDER
Grafik Tasarım Uzmanı

gokce.iskender@atlas.edu.tr
Bedirhan ÖZTEKİN
Danışma Görevlisi

bedirhan.oztekin@atlas.edu.tr
Üniversite akademisyenlerinin ve öğrencilerinin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına, yeni teknoloji ve yöntemleri kullanarak kolay erişimlerini sağlar. Güncel kitapları, eğitim dokümanları, süreli yayınları, görsel-işitsel materyalleri ve zengin veri tabanlarını içerisinde barındıran bir koleksiyona sahip olup, üniversitedeki bütün bölümlerin dokümantasyon gereksinimlerini karşılar.
Çağdaş GEÇGEL
Müdür

cagdas.gecgel@atlas.edu.tr
Oğuzhan GÖKÇEN
Uzman Yardımcısı

oguzhan.gokcen@atlas.edu.tr
Hüseyin Taha TUNA
Uzman Yardımcısı

taha.tuna@atlas.edu.tr
Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlayarak bunların uygulanmasını izlemek ile görevli birimdir. Sahip olduğu kaynakları şeffaf, verimli, etkin, hesap verilebilir bir biçimde kullanarak, birim içeriğine dair gerekli hizmet ve faaliyetleri yürütür. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Gülhan DANİŞ
Daire Başkanı

gulhan.danis@atlas.edu.tr
Yeşim ŞAHİN
Öğrenci Muhasebesi Müdürü

yesim.sahin@atlas.edu.tr
Fatma Melike SUNA
Genel Muhasebe Sorumlusu

melike.suna@atlas.edu.tr
Kübra KOPUZ
Uzman

kubra.kopuz@atlas.edu.tr
Anıl BİLEN
Uzman Yardımcısı

anil.bilen@atlas.edu.tr
Öğrencilerine ve mezunlarına, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, en iyi hizmeti verebilmek adına faaliyetlerini sürdürür. İlgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarını sürekli iyileştirerek öğrencilerin memnuniyetini ön planda tutmayı, eksiksiz ve güvenilir hizmet vermeyi amaç edinmiştir.
Çiğdem GÜRBÜZ
Müdür

cigdem.gurbuz@atlas.edu.tr
Sevcan KOPUZ
Uzman

sevcan.kopuz@atlas.edu.tr
Musa TOYKAR
Uzman Yardımcısı

musa.toykar@atlas.edu.tr
Tuğçe ARI ZENGİN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri

tugce.ari@atlas.edu.tr
Üniversitenin temel unsurlarından olan Öğrenci konseyi ve kulüplerini organize eden birimdir. Öğrencilere eşit şartlarda ve düzenli olarak beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmeti sunmaktır.
Alev GÖKSU
Daire Başkanı

alev.goksu@atlas.edu.tr
Armağan Arzu NALLAR
Revir Hemşiresi

arzu.nallar@atlas.edu.tr
Ümmihan ERCİN
Klinik Psikolog

ummihan.ercin@atlas.edu.tr
Gizem ÖZKAN
Uzman Yardımcısı

gizem.ozkan@atlas.edu.tr
Üniversitenin ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetlerin mevzuata uygun şekilde en kısa sürede ve en uygun şartlarda temin edilmesini sağlar.
Satınalma Daire Başkanlığı
Pınar BAŞTÜRK
Daire Başkanı

pinar.basturk@atlas.edu.tr
Kemal HATİ
Uzman

kemal.hati@atlas.edu.tr
Cihat YILDIZ
Depo Görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Utku SAĞLAM
Müdür

utku.saglam@atlas.edu.tr
Ahmet Tolga KARADERİ
Eğitim Koordinatörü

tolga.karaderi@atlas.edu.tr
Bülent Halim BURŞUK
Müdür

bulent.bursuk@atlas.edu.tr
Uluslararası öğrenci sayısını arttırarak Üniversitenin uluslararasılaşmasına katkıda bulunur. Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik iş birliği ile yurt içi ve yurt dışı, her türlü değişim programı protokolünün koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlar. Üniversitedeki öğrenciler ile akademik ve idari personelin, uluslararası değişim programlarından yararlanmaları hususunda çalışmalar yürütür.
Prof. Dr. Süheyda ATALAY
Erasmus Kurum Koordinatörü

suheyda.atalay@atlas.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ŞAHİN
Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı

hilal.sahin@atlas.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Oya AKÇA
Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı

oya.akca@atlas.edu.tr
İbrahim Muktar İBRAHİM
Müdür

ibrahim.muktar@atlas.edu.tr
Hülya CEBECİ
Uzman

hulya.cebeci@atlas.edu.tr
Üniversitede bulunan her türlü yapı işinin denetlenmesi ve projeye uygun ilerlenmesini yönetir. Tesis, onarım, havalandırma, soğutma, asansör bakım ve onarımlarına hızlı ve etkin çözüm sağlar.
Mehmet Şehmus ELGÖRMÜŞ
Vekil Daire Başkanı

mehmet.elgormus@atlas.edu.tr
Muhterem KORKMAZ
Mekanik Bakım Onarım Sorumlusu

muhterem.korkmaz@atlas.edu.tr
Nuri METİN
İnşaat Mühendisi

nuri.metin@atlas.edu.tr
Yunus Emre ÇELİK
Elektrik Mühendisi

yunusemre.celik@atlas.edu.tr
Muhammed Ammar KARADUMAN
Uzman Yardımcısı

muhammed.karaduman@atlas.edu.tr
Üniversite içerisindeki yazışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli takibi yapar. Kurumun vizyonu, misyonu çerçevesinde, görev alanı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin, faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlar. Üniversite dışı gelen evrakların kabulünün yaparak, üniversite dışına yazılacak tüm belgeleri yazarak takibini yürüten birimdir.
Dilek TÜRKKAN
Müdür

dilek.turkkan@atlas.edu.tr