Girişimcilik ve İnovasyon

Atlas Üniversitesi, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde araştırma yapmalarını ve deneyim kazanmalarını desteklemek amacıyla 26 adet yüksek teknolojiye sahip laboratuvarla donatılmıştır. Anatomi, diseksiyon, histoloji-embriyoloji/patoloji, fizyoloji-biyofizik, tıbbi beceri, fantom ve preklinik gibi uzmanlık alanlarına odaklanarak mezunlar yetiştirmekteyiz. Eğitimimizi araştırma, teknoloji ve gelişmeye dayalı bir yaklaşımla sunarak öğrencilerimizin alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktayız.

Atlas Üniversitesi olarak AR-GE ve ÜR-GE projelerine verdiğimiz önem, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin inovasyona dayalı çalışmalara katılmalarını teşvik etmektedir. Laboratuvarlarımızdaki donanım ve teknoloji, öğrencilerimizin araştırma yapma becerilerini geliştirmelerini ve yeni keşifler yapmalarını sağlamaktadır. 

Ayrıca, Atlas TEKMER'deki kuluçka alanları, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için gerekli altyapıyı sunmaktadır. Bu sayede, öğrencilerimiz hem teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı bulmakta hem de gerçek dünya problemlerine çözümler üretme becerilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda, ÜR-GE projeleriyle öğrencilerimiz ve girişimciler, fikirlerini ticari ürünlere dönüştürerek katma değer yaratma imkanına sahip olmaktadır.

Dünyamızın sürekli değişen ve dönüşen yapısında, Atlas Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişim içinde olmasını vurguluyoruz. İnovatif ve yenilikçi bir yönetim ve eğitim sistemiyle, öğrencilerimizi ilerlemeye teşvik ediyoruz. Üniversite bünyesinde yer alan teknoloji girişimleri ve işletmeleriyle, öğrencilerimiz sektörel deneyimler kazanmak için aynı inovasyon ekosistemi içinde yer alıyorlar. Paydaşlarımızın sinerjisinden, profesyonellerin deneyimlerinden ve girişimcilerin vizyonundan faydalanan öğrencilerimize sürdürülebilir, dinamik ve inovatif bir ortam sunarak kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.

Dünyamız sürekli bir değişim ve gelişim sürecinde ilerlerken, Atlas Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bu süreçte sürekli olarak gelişim içinde olmalarını önemsiyoruz. İnovasyona dayalı yönetim ve eğitim anlayışımızla, öğrencilerimizin yenilikçi bir bakış açısıyla donanımlı bireyler olarak yetişmelerine odaklanıyoruz. Üniversite çatısı altındaki teknoloji girişimleri ve firmalarıyla öğrencilerimizi aynı inovatif ekosistemde buluşturarak, sektörel deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Paydaşlarımızın sinerjisi, profesyonellerin deneyimleri ve girişimcilerin vizyonuyla öğrencilerimize sürdürülebilir, dinamik ve inovatif bir ekosistem sunarak, kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz.

Atlas Üniversitesi olarak, inovatif ekosistemimizle öğrencilerimizi sürekli bir gelişim sürecine dahil etmeyi hedefliyoruz.