İletişim Atlası

I. Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm Çalıştayı gerçekleşti

Akıllı yazılımlar Dünyada akıllı şehirleri yönetmeye talip olurken, Türkiye’de şehirlerimiz nasıl dönüşecek?

Gelişen teknoloji, yaşanan pandemi sürecinin hızlandırıcı etkisiyle, şehircilikte yönetim ve işleyiş yapısını da değiştiriyor. İlk defa Japonya’da yapay zekalı bir robotun belediye başkanı adayı olmasının ardından, teknolojinin şehirleri nasıl değiştireceği daha fazla sorgulanmaya başlandı. Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız “Akıllı Şehirler” kavramı; ulaşım, altyapı, çevre gibi konularda son teknolojileri kullanarak insanların yaşam kalitesini arttırma hamlelerini ifade ediyor. Mevcut şehirlerimizi yıkıp, baştan yapmak mümkün değilse, Akıllı Şehirlere giden yol nasıl bir dönüşümden geçecek? Tüm bu sorulara cevap bulabilmek için Atlas Üniversitesi Vadi Kampüs’te bu yıl ilk kez Hibrit olarak gerçekleştirilen “Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm” Çalıştayı’nda; değişen dünyada şehirciliğin ihtiyaçları ve yol haritaları, Kamu- Üniversite ve Yerel Yönetimler işbirliği ile masaya yatırıldı.

Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüşve Atlas Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof Dr. Batuhan Özay’ın ev sahipliğinde, iki oturumda gerçekleştirilen ve konu ile ilgili çok sayıda akademisyenin takip ettiği Çalıştay’a, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, MEF Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhammed Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Emekli Büyükelçi Naci Koru da konuşmacı olarak katıldı.

Şehirlerin dijital dönüşümü hızlanacak!

Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr Yusuf Elgörmüşkonuşmasında “ Pandemi ile birlikte başlayan bu yeni dönem, her alanda olduğu gibi şehirleşmede de dijital entegrasyonunönemini ortaya çıkardı. Mevcut şehirlerimizi nasıl dönüştüreceğiz ve neler yapmalıyız? Bu konuyu çok önemsiyor ve Atlas Üniversitesi olarak sahip olduğumuz akademik kadro gücümüzle, dönüşüme katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.                      

“Gelişen Teknoloji ile üç boyutlu coğrafi veriler ve sayıları milyarları bulan sensör ve uygulamalar ile akıllı şehirlerin temeli oluşuyor” diyen Atlas Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr Batuhan Özay, şehirlerde yaşanacak büyük dönüşümlerde üniversitelerin, kamunun ve yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerekliliğine dikkat çekti.

Çalıştay’da Akıllı Şehir uygulamaları sayesinde; yönetici ve kullanıcıların, kaynakları daha verimli kullanmasının sağlanacağı, gelecek planlarının daha mantıklı yapılacağının altı çizilirken günümüzde şehirlerin planlamasını, yönetimini, inşasını, akıllı hizmetleri kolaylaştıracak nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri ve entegre coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin, şehirleri daha akıllı hale getirirken daha yaşanabilir yapması için, tüm tarafların birlikte hareket ederek ortak projeler geliştirilmesinin önemi vurgulandı.