İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği, büyük oranda küresel ısınma ve diğer faktörler neticesinde ortaya çıkmış ve beraberinden birçok sorunu getirmiştir. Günümüzde artan doğal afetler, su kaynaklarının azalması birçok canlı türünün yok olma tehlikesi altında kalması iklim değişikliğinin sonuçları arasında gösterilmektedir. Mevcut felaketleri azaltmayı ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla hem bireysel hem de toplumsal olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir.

İklim Değişiklikleri İle Mücadele de Neler Yapılmalı?

İklim değişikliği ile mücadele sürdürülebilir bir gelecek için oldukça önemlidir. Geri dönüşü olmayan iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi, emisyonlarımızı net bir şekilde azaltmamız ve düşük karbon ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Günümüzde neredeyse bütün iklim bilimciler doğal dengeyi bozan insan faaliyetleri sonucunda iklim sisteminde bir değişme olduğu konusunda hemfikirdirler. Eğer insanlar davranışlarını düzenlemezlerse ve gerekli önlemleri almazlarsa sıcaklıkların artacağı ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin yaşanacağı, küresel iklim değişikliği etkilerinin hissedileceği öngörülmektedir. 

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir çevre eğitimiyle bireylerde gerekli tutum, anlayış, değer ve becerileri geliştirmek en önemli unsurlardan biridir. Bununla birlikte çevreye yönelik bilişsel duyarlılık 9-10 yaşlarında yani ilköğretim kademesinde gerçekleşmektedir. Sürdürülebilirlik için eğitim insanlara sadece belirli davranışları kazandırmakla kalmaz aynı zamanda sorun ile mücadele etmeyi ve soruna yönelik çözüm üretme bilincini kazandırmayı hedefler. Sürdürülebilirlik için eğitim sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır ve insandan ayrı düşünülemez.