Menü

Faaliyet Tanımı

KA171-HED projesi, yükseköğretim öğrenci ve personeline “Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler” kategorisindeki (Ek 1, kategori C) bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir proje çeşididir.

Kimler Katılabilir?

İstanbul Atlas Üniversitesi’nde fiilen görev yapmakta olan kadrolu veya sözleşmeli akademik personeller veya tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş idari personel başvuruda bulunabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile İstanbul Atlas Üniversitesi’de istihdam edilen personel ile İstanbul Atlas Üniversitesi arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Faaliyet Alanı

Personel eğitim alma hareketliliği, İstanbul Atlas Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapmakta olan, ilan edilen kontenjanlardan birinde eğitim almasını sağlayan faaliyet alanıdır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Faaliyet Süresi

Faaliyet asgari gün sayısı ardışık 5 iş günüdür, faaliyetin azami süresi 2 aydır.

Hibe Desteği

Personel eğitim verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

Ülkeler

Günlük Hibe

14. Bölge Ülkeleri*

162 Euro

5. Bölge Ülkeleri*

144 Euro

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*

180 Euro

*Bölgelere göre ülke listeleri Ek.1 de verilmektedir

Seyahat Desteği Programla ilişkili olan üçüncü ülkeler ile programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler arasında gidiş-dönüş seyahat desteği “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu hibe ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.

Seyahat Mesafesi

Standard Seyahat Hibe Tutarı

Yeşil Seyahat

Hibe Tutarı

10 - 99 km arasında

23 Euro

100 - 499 km arasında

180 Euro

210 Euro

500 - 1.999 km arasında

275 Euro

320 Euro

2000 - 2999 km arasında

360 Euro

410 Euro

3000 - 3999 km arasında

530 Euro

610 Euro

4000 - 7999 km arasında

820 Euro

8000 km veya daha fazla

1500 Euro

Sıfır Hibeli Hareketlilik

Personel istediği taktirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer adaylarla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi :
Başvuru Bitiş Tarihi :

Başvuru Yöntemi

Hareketlilik yapmak isteyen akademik personel, başvuru formunu “FR-349 ERASMUS+ STAFF TRAINING MOBILITYAPPLICATION FORM/ PERSONEL EĞİTİM ALMA BAŞVURU FORMU” doldurup, imzaladıktan sonra formu taratarak erasmus@atlas.edu.tr adresine diğer maillerle karışmaması için “Erasmus+ KA171 STT Başvuru Formu” konulu bir e-mail göndererek başvuru yapabilir. Seçim Kriterleri

Erasmus+ kapsamında personel eğitim alma ya da ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanma sayısı

İlk defa faydalanıyor olmak

50 puan

Bir kez faydalanmış olmak

40 puan

İki kez faydalanmış olmak

30 puan

Üç kez faydalanmış olmak

20 puan

Dört kez faydalanmış olmak

10 puan

Beş kez ve üzeri faydalanmış olmak

0 puan

Yabancı dil puanı (YDS ya da resmi geçerliliği olan YDS eşdeğeri olan herhangi bir yabancı dil belgesi* (belgenin ibrazı zorunludur). Prof. ve Doç. ünvanlı öğretim üyelerimizin bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri halinde, YDS ve YÖKDİL 70 olarak, İngilizce ders vermekte olan öğretim üyelerimiz, dersin kodunun başvuru formuna yazılması halinde, YDS ve YÖKDİL 85 olarak değerlendirileceklerdir.)

İbraz edilen notun %50si

Misafir eden kurumdan alınmış kabul mektubuyla başvuruda bulunmak

+10puan

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak ya da gelen Erasmus değişimi öğrencilerine danışmanlık yapmış/yapıyor olmak

+10puan

Engelli personel *

+10 puan

Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+15 puan

*Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

** Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +15 puan uygulanır.

Yerleştirme Listesi

Yerleştirme listesi İstanbul Atlas Üniversitesi Erasmus web sitesinde açıklanır. Yerleştirme listesi yayımlandıktan sonra 10 günlük itiraz süresi içinde personelin dilekçe ile Erasmus Ofisi’ne başvuru yapması gerekmektedir. İtirazlar incelendikten sonra başvuru takvimi uyarınca kesin liste yayınlanacaktır.

Davet Mektubu: Akademik veya idari personel yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan başvuru esnasında vermediyse, karşı kurumdan davet mektubunu temin eder.

Ders Planı : Akademik veya idari personel, katılacağı eğitim alma hareketliliğinin planını davet eden kurum temsilcisiyle birlikte hazırlar ve Erasmus Ofisi’ne teslim eder.

Yedek Liste

Yerleştirilememiş akademik personel veya idari personel, yedek liste olarak tutulacak ve herhangi bir iptal olması veya Ulusal Ajans tarafından ek hibe gelmesi halinde, yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek olan akademik veya idari personelden başlamak üzere nihai puanı en yüksek olan akademik veya idari personelden başlamak üzere listedeki sıraya göre personelle iletişime geçilecektir. Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel ve Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.