Öğrenci Kulüpleri Listesi
Öğrenci kulüpleri; öğrencilerin akademik, sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi ve bu doğrultudaki faaliyetlerini üniversite içi, üniversitelerarası ve üniversite dışında pekiştirmelerini sağlayan topluluklardır.