İletişim Atlası

Öğretim üyesi ve öğretim elemanı ilanımızın ön değerlendirme sonuçları

28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan “Öğretim Elemanı” ilanımızdaki sınav tarihi “COVID-19 Corona Virüsü” salgını önlemleri gereğince 15.06.2020 tarihinde Türkiye genelinde bazı valilikler tarafından alınan sınırlandırma ve yasaklama kararı gereğince, yasağın uygulanacağı illerden sınava katılacak kişilere ilişkin mağduriyet oluşmasını engellemek amacıyla sınavımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.