İletişim Atlası

Önemli KDV İndirimi Duyurusu

Bugün itibariyle Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek GEÇİCİ MADDE 7 hükmünce 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde eğitim hizmetlerinde uygulanan KDV oranlarında indirime gidilmiştir.

Sistemimizde, öğrencilerimize ilgili indirimin yansıtılması amacıyla güncelleme yapılmıştır.