Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurul

İnsan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onamlarının alınmasını sağlamak üzere, insan katılımcılar üzerinde yürütülecek sosyal bilimler, tarih, sanat ve çevre alanındaki her türlü bilimsel araştırma ve çalışmaları, etik yönden değerlendirerek, çalışmanın etik açıdan uygun olup olmadığı konusunda karar verme üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu kurulmuştur.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurul Yönergesi için tıklayınız.

Etik kurula başvuru için gerekli olan bilgiler ve formlar aşağıda sunulmuştur.

SEKRETERYA

Aslı Nur AKDAĞ
Dahili: 1019
E-Posta: asli.akdag@atlas.edu.tr

FORMLAR VE BİLGİLER