İletişim Atlası

‘Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri’ Semineri gerçekleşti

Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Etkili Sunum Teknikleri Konferansı İstanbul Atlas Üniversitesi Hastanesi Medicine Hospital’da gerçekleştirildi. 

 Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan Bilir, Prof. Dr. Yakup Tuna ve Dr. Öğretim Üyesi Sema Ketenci; eğitimde ölçme ve değerlendirme (sınama) kavramları, ilkeleri, teknikleri ve uygulama yöntemleri ile öğretim üyelerinin uymaları gereken standartlarını Üniversitemiz Hastanesi Medicine Hospital’da akademisyen ve klinisyenler ile paylaştı.

Tıp Fakültesi eğitim sürecinin vazgeçilemez unsurlarından olan ‘ölçme ve değerlendirme’de sistemlerinde performansın, adil ve sistematik olarak sınanmasının özen isteyen bir çalışma olduğuna vurgu yapıldı. Uygulanan ölçe ve değerlendirme teknikleri ile elde edilen sonuçların, öğrencilerin eğitim sürecinde ulaştıkları düzey ve eğitimin başarılı ya da başarısız olduğu alanları belirleyeceği, eğitmen ve öğrencilere sürecin ve gelinen noktanın değerlendirilmesi (geribildirim) olanağını sunmasının önemine değinildi.  Bu sayede sağlıklı bir sınav sistemi ile eğitimi geliştirip yönlendireceği,  eğitim biçiminin ve eğitilenin yeterliliğini sorgulayan bir eğitim motivasyonunu olduğu bilgileri paylaşıldı. 

Pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen eğitim seminerleri devam edecek.