İletişim Atlası

Tıp Fakültesi Doç. Dr. Özge Ünlü TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Tıp Fakültesi Doç. Dr. Özge Ünlü TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında "Periodontitisin yaşlanma ile ilişkili olarak gelişen kronik enflamasyon ve ağız ve bağırsak mikrobiyotasına olan etkisinin incelenmesi ve bir anti-enflamatuvar ajan olan Resolvin E1’in etkilerinin ortaya konulması" başlıklı projesi ile Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Araştırma Burs ve Destekleri Grup Yürütme Kurulu tarafından destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında 6 ay süre ile The Forsyth Institute (Boston, ABD)'de araştırmasını gerçekleştirecek olan akademisyenimizi tebrik ederiz.