İletişim Atlası

Tübitak Lisans Öğrencileri Proje Bursu Başvurusu

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanıyor.

Detaylar için tıklayınız.