İletişim Atlası

Türkiye’de Sosyal Bilimler Etik Kurullarının Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

Üniversitemiz akademisyenlerinden, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn ve Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Şeyma Aydın’ın “Türkiye’de Sosyal Bilimler Etik Kurullarının Durumu Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesi, ULAKBİM bünyesindeki TR Dizin’de yer alan “Turkish Studies-Social Sciences” dergisi tarafından yayınlanmıştır.

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki etik kurulların, özellikle de sosyal bilimlerdeki araştırmaları denetleyen kurulların yapısını ve faaliyetlerini incelemektir. Akademisyenlerimiz elde ettikleri bulgulara dayanarak, Türkiye'deki etik kurulların yapı ve işleyişini düzenleyen yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını önererek genç araştırmacılara bilimsel niteliği yüksek, kaliteli araştırmalar tasarlama konusunda olanak sunulmasına ve ülkemizin bilimsel açıdan ilerleyişine katkı sağlamıştır. 

Akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Akademisyenlerimizin makalesine aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.62347