İletişim Atlası

Üreme Sağlığında Farkındalık’ Başlıklı konferans gerçekleşti

Üniversitemiz bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Üreme Sağlığında Farkındalık ” başlıklı konferans, 24 Aralık 2020 Perşembe günü Atlas Vadi Kampüste, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Feride Yiğit tarafından gerçekleştirildi.

Doğumdan ölüme kadar tüm yaşamı içeren üreme sağlığı konusunda bilgilendirme yapan Dr. Öğr. Üyesi Feride Yiğit sunumunda, üreme sağlığının amacı ve kapsamından söz ederken, kadın- erkek- genç- yaşlı, tüm bireyler için önemine değindi. Dünyada üremeye ilişkin sağlık sorunları ve özellikle kadının fertil çağı olan 15-49 yaş arası doğurganlıkla ilgili sorunları hakkında da bilgi paylaşan Yiğit, Pandemi döneminde ikinci planda kalan ve ancak yeterli önem verilmediği taktirde uzun dönemde toplumsal sonuçları olabilecek üreme sağlığı problemlerine de dikkat çekti.

Youtube canlı yayınını üzerinden yapılan etkinliği çok sayıda katılımcı canlı olarak takip etti.