İletişim Atlası

W-Colloquium II Gerçekleşti

Mütercim Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ortak düzenlediği W-Colloqium serisinin ikinci toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölüm Başkanı Prof. Ebru Diriker’i ağırladık.

Diriker, konferans tercümanlarına ilişkin meta söylemini, gerçekkonferans durumları ile kıyasladı. Pek çok atıf alan De-)/(Re-)Contextualising Simultaneous Interpreting: Interpreters in the Ivory Tower? adlı kitabından örnekler ışığında tercümanın eyleyicilik (agency) rolüne değindi.

Medyadaki profesyonel konferans tercümanı imgesi ile tercümanın esas eyleyici rolü arasındaki farka dikkat çekti. Uzaktan sözlü çevirinin giderek yaygınlaştığı COVID-19 sonrası dönemde tercümanın eyleyici gücünün arttığına dair içgörü paylaştı. Boğaziçi, Dokuz Eylül, Yeniyüzyıl Üniversitelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda özellikle sözlü çeviride teknoloji kullanımına ilişkin sorular geldi.

Teknolojinin sözlü çeviride giderek artan kullanımına dikkat çeken Diriker, sözlü çevirmenin en önemli yetkinliğini “dayanıklılık” olarak betimledi. Sayın Diriker’e ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.