İletişim Atlası

Yüksek Lisans Ek Kontenjan Sınav Sonuçları Açıklandı

Asil Kayıt

17 – 21.01.2022 Kesin Kayıt Tarihleri

Kayıtlar; Atlas Vadi Kampüs içerisinde zemin katta bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

Yüksek Lisans Kayıt İçin Gerekli Evraklar

¬ Lisans Diploması (Noter Onaylısı veya e devlet çıktısı)
¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı
¬ ALES sonuç belgesi (Tezli programlara hak kazanan adaylar için)
¬ 1 adet fotoğraf
¬ Nüfus cüzdanı
¬ Adli sicil belgesi
¬ İkametgah Belgesi
¬ Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Yüksek lisans ek kontenjan sınav sonuçlarına aşağıdan erişebilirsiniz.