İletişim Atlası

Yüksek Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı.

Asil Kayıt

29-30.09.2021

(Çarşamba-Perşembe)

Kayıtlar; Atlas Vadi Kampüs içerisinde zemin katta bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

Yüksek Lisans Kayıt İçin Gerekli Evraklar

¬ Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

¬ Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

¬ ALES sonuç belgesi.

¬ 1 adet fotoğraf

¬ Nüfus cüzdanı

¬ Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Yüksek lisans sınav sonuçlarına aşağıdan erişebilirsiniz.