İletişim Atlası

Yüksek Lisans Sonuçları Açıklandı

 

29 Temmuz- 5 Ağustos 2022

Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

8 -12 Ağustos 2022

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

Kayıtlar; Atlas Vadi Kampüs içerisinde zemin katta bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

Yüksek Lisans Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Lisans Diploması (Noter Onaylısı veya e devlet çıktısı)

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı

ALES sonuç belgesi (Tezli programlara hak kazanan adaylar için)

1 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı  
Adli sicil belgesi
İkametgah Belgesi
Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

 Yüksek lisans değerlendirme sonuçlarına aşağıdan erişebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI