Menü

Uluslararası İşbirlikleri

Uluslararası Akademik İş Birlikleri Ofisi, yalnızca sayısal ölçütlerin ötesinde, uluslararası ortaklıkların, projelerin ve hareketlilik programlarının kalitesini artırmaya odaklanarak kapsamlı bir uluslararasılaşmaya ulaşmaya çalışmaktadır.

ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ OFİSİ

Uluslararası Akademik İş Birlikleri Ofisi, yalnızca sayısal ölçütlerin ötesinde, uluslararası ortaklıkların, projelerin ve hareketlilik programlarının kalitesini artırmaya odaklanarak kapsamlı bir uluslararasılaşmaya ulaşmaya çalışmaktadır. Bunu başarmak için Uluslararası Akademik İş Birlikleri Ofisi, kampüste kültürlerarası farkındalığı teşvik ederken araştırma ve öğretimin uluslararası iş birlikleriyle entegrasyonunu vurgulamaktadır. Bunu yaparak, Uluslararası Akademik İş Birlikleri Ofisi kampüste daha çeşitli ve çok kültürlü bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmakla birlikte genel üniversite deneyimini zenginleştirmektedir.

İstanbul Atlas Üniversitesi 2023-2028 Stratejik Uluslararasılaşma Planı, tüm akademik ve idari birimlerimizi kapsayacak şekilde Üniversitemizin misyon, vizyon ve değerlerinin yanı sıra stratejik amaçlarını ve bu amaçlara ilişkin faaliyetlerini belirlemektedir.

ULUSLARARASILAŞMA HEDEFLERİ ve EYLEM ALANLARI 

Uluslararasılaşmanın, İstanbul Atlas Üniversitesi’nin faaliyetlerinin tüm alanlarında daha fazla kalite ve rekabet gücü kazanımı sağlayacağına önemli ölçüde katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, araştırma, eğitim-öğretim ve yönetim alanlarında ulaşılması gereken hedefler belirleyerek uluslararasılaşmayı Üniversitemizin ana amacı haline getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Akademi ve özel sektördeki son derece rekabetçi küresel iş piyasalarına girmeye hazırlanırken, Üniversitede araştırma, öğretim ve öğrenim için en uygun ortamı sağlayarak seçkin uluslararası akademisyenleri ve öğrencileri üniversitemiz bünyesine katmayı amaçlıyoruz.
Uluslararasılaşma stratejisinin uygulanması amacına yönelik olarak, her biri kendi hedeflerine sahip olan aşağıdaki beş uluslararasılaşma eylem alanı tanımlanmıştır.
Eylem Alanları 
• Uluslararasılaşma çerçevesinin oluşturulması ve geliştirilmesi
• Akademik araştırmaların uluslararasılaşması
• Eğitim ve öğretimin uluslararasılaşması
• Stratejik ortaklıklar
• İşbirliği protokol sayısını arttırmak
Sorumluluk Alanları
Uluslararası iş birliği girişimlerini yönetme: İşbirlikçi anlaşmalar, ortaklıklar ve projeler gibi çeşitli uluslararası iş birliği faaliyetlerini denetler ve yönetir.
Ortaklıklar geliştirmek ve sürdürmek: Uluslararası kurum, kuruluş ve paydaşlarla ortaklıklar kurmak ve sürdürmek için aktif olarak fırsatlar arar. Üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerini destekleyen ilişkiler geliştirir.
Uluslararası projeleri kolaylaştırmak: Uluslararası proje geliştirme fırsatlarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için çalışır. Sorunsuz iş birliği ve etkili sonuçlar sağlayarak bu projelerin uygulanmasını koordine eder ve destekler.
Eğitim ve staj programlarının koordinasyonu: Öğrenciler için uluslararası eğitim ve staj programlarını koordine eder ve uygular. Bu programlara başarılı katılım için gerekli olan lojistik, iletişim ve desteği kolaylaştırır.
Fakülte ve personel katılımının desteklenmesi: Uluslararası yeterliliklerini geliştirmek ve kültürlerarası anlayışı desteklemek için öğretim üyeleri ve idari personel için öğretim ve eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.
Uluslararası heyetlerin organize edilmesi: Üniversiteyi ziyaret eden uluslararası heyetler için programlar ve etkinlikler düzenler. Ziyaret heyeti ile üniversite yönetimi arasında toplantılar, fikir alışverişi ve iş birliğini kolaylaştırır.
Uluslararası ortaklıkların kalitesini artırmak: Uluslararası ortaklıkların, projelerin ve hareketliliklerin niteliksel yönlerini geliştirmeye odaklanır. Uluslararası iş birlikleri içinde araştırma ve öğretim entegrasyonunu teşvik eder ve kampüs genelinde kültürlerarası farkındalığı teşvik eder.
Uluslararasılaşma kültürünü teşvik etmek: Öğrenciler ve personel arasında bir uluslararasılaşma kültürünü teşvik etmeyi amaçlayan üniversitenin uluslararasılaşma politikalarını ve faaliyetlerini destekler. Küresel bir zihniyetin benimsenmesini, kültürlerarası yetkinliği ve uluslararası deneyimlerin değişimini teşvik eder.
Rehberlik ve destek sağlama: Uluslararası iş birliği girişimleri, politikaları ve prosedürleri ile ilgili rehberlik, bilgi ve destek sağlayan akademik ve idari birimler için bir kaynak görevi görür.
İzleme ve değerlendirme: Uluslararası iş birliği faaliyetlerinin etkinliğini ve etkisini izler ve değerlendirir. Uluslararasılaşma hedeflerine yönelik ilerlemeyi değerlendirir ve iyileştirme alanlarını belirler.