X LABS
X LABS
ATLAS SOCIAL SCIENCES LABORATORIES
Previous
Next

X Labs,  Atlas Üniversitesi’nin sosyal bilimler laboratuvarı olarak kuruluyor. Sosyal bilimler her ne kadar ayrı disiplinler olarak tanımlansa da birbirleriyle olan ilişkileri ve ortak çalışma alanları kimi zaman öyle örtüşür ki bazen bir edebi metni analiz ederken felsefe veya psikoloji alanına ilişkin çıkarımlar yaparsınız.

Kimi zaman felsefi bir analizin derinliği sosyolojik bir çıkarımla neticelenebileceği gibi bir şiire veya tabloya esin kaynağı olabilir. X Labs, bir vaka sunumunun eğitimde drama teknikleri bakımından çalışıldığı bir laboratuvar ortamının tiyatroyla ilgilenen öğrencilerimizi içine alması, psikoloji bölümü öğrencilerinin bu etkinlikte karakter analizi yapabilmesi gibi bir iletişim ve etkileşim sahası oluşturarak, farklı deneyimler sağlayacak. Çok boyutlu ve zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunacak bir anlayışla farklı disiplinlerden birçok akademisyeni, uzmanı, sanatçıyı aynı programda buluşturarak düşünceye ve sanata farklı pencereler açacak bir yaklaşımın ürünü olan X Labs aynı zamanda yapısı, kurgusu ve teknik donanımıyla birçok seminer, sempozyum ve etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Üniversitemizin multidispliner ve interdisipliner yaklaşımının hayat bulacağına inandığımız değerli bir parçası olan X Labs, ‘’bir şey’’ olması için değil, her şeye kapı aralaması için tasarlanmıştır. ‘’Bilinen şey’’  ne ise sadece o dur, ama ‘’bilinmeyen’’ sonsuz olasılığın zenginliğine/derinliğine davet eder sizi.  İşte bu nedenle matematikte bilinmeyeni sembolize eden X ifadesi bu laboratuvarımızın duyguyu, düşünceyi ve sanatı sınırlandırmayan bu yaklaşımına çok yakıştı.

X Labs tüm öğrencilerimizi yeni ufuklara taşımak için bekliyor.

X Labs, üniversitemizin zengin kütüphanesi, kongre ve sergi salonu, seminer salonları, creative labs ve diğer imkânlarının odağında oluşan altyapıyı kendisine özel mekân ve tasarımıyla bütünlüklü bir bakış açısından doğan yeni bir etkileşim olanağı sağlayacaktır.

Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, ekonomi, finans dünyası ve birçok farklı disiplinden akademisyen, yazar ve sanat insanını ağırlayacak,

Alanında temayüz etmiş etkili bilim ve sanat insanlarının yanı sıra çeşitli sektörlerde fark yaratmış iş insanlarının tecrübeleriyle öğrencilerimizi buluşturacak olan Xlabs çok disiplinli ve farklı bakış açısıyla keyifli sohbet ve söyleşilere ev sahipliği yapacak,

X Labs faaliyetleri çerçevesinde seminer, söyleşi ve sempozyumların yanı sıra öğrenci kulüplerimizin entegre olacağı farklı etkinlikleri aynı çatı altında izleme olanağı bulacaksınız.

TurkishEnglish