TR | EN
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

2020-2021 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Üniversitemize 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde diğer Üniversitelerden yatay geçiş yapacak öğrencilere %50 + %25 oranında burs/indirim uygulanacaktır.

Üniversitemiz programlarında eğitime devam ederken 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde diğer programlara yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin var olan ÖSYM ve Tercih burs/indirimleri aynı şekilde devam edecektir.

2020-2021 Bahar yarıyılı için yatay geçiş başvuruları online olarak alınacaktır.

Üniversitemizde yatay geçişler;  ● Kurum içi, ● Kurumlar arası, ●  Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde 1) ve  ● Yurtdışından Yurt içine olacak şekilde dört kategoride değerlendirilir.

İlgili mevzuat için tıklayınız.

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda, eşdeğer programlar arasında geçiş yapabilmesine olanak sağlar.

 • Başvuru şartları:
  ¬
  Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya içeriklerinin %80 eşdeğer olması,
  ¬ Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu programın puan türünde Türkiye’deki en küçük puana sahip olması gerekir.
 • Başvuru evrakları:
  ¬ Online başvuru yapmak için tıklayınız.
  ¬ YKS sonuç belgesi

Üniversitemiz programlarında eğitime devam ederken 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde diğer programlara yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin var olan ÖSYM ve Tercih burs/indirimleri aynı şekilde devam edecektir. Öğrencilerimiz Mali İşler Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bilgi almalıdır.

2020-2021 Bahar Yarıyılı kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve üniversitemiz programlarının Türkiye’deki en küçük puanları ve için tıklayınız.

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumdan başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçiş yapabilmesine olanak sağlar.

Ara dönemde yalnızca önlisans programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapılabilir, lisans programlarına başvurular yalnızca merkezi yerleştirme puanına göre yapılır.

 • Başvuru şartları:
  ¬ Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya ders içeriklerinin %80 eşdeğer olması
  ¬  Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu döneme kadar genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) olması
  ¬ Açıköğretim programlarından örgün öğretime geçişlerde ise genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4’lük sistemde 3,15) olması gerekir.

2020-2021 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Önlisans Programları kontenjanları için tıklayınız.

 • Başvuru evrakları:
  ¬  Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Online başvurular 27 Ocak 2021 tarihinde aktif olacaktır)
  ¬ Nüfus cüzdanı fotokopisi
  ¬ YKS yerleştirme sonuç belgesi
  ¬ YKS sonuç belgesi
  ¬ Öğrenci belgesi
  ¬ Transkript
  ¬ Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
  ¬ Ders içerikleri
  ¬ Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
  ¬ Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)
  ¬ 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
  ¬ Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

Öğrencinin eğitimine başladığı yılda girmiş olduğu ÖSYM sınav sonucundaki puanından eşit ve yüksek olan programlara başka hiçbir koşul aranmadan geçiş yapmasına olanak sağlar.

 • Başvuru şartları:
  ¬ Önlisans ve Lisans programlarında merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş; öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir yarıyıl öğrenim gördükten sonra hazırlık sınıfı ve son sınıf son dönem de dahil her döneme yapılabilir.
  ¬ Diğer yatay geçiş yöntemlerinden farklı olarak normal öğrenim süresini aşmış, öğrencilik hakkı olan azami süresi içerisindeki öğrenci de bu geçiş yönteminden faydalanabilir. Ayrıca bu yatay geçiş türünde programlar arası eşdeğerlik aranmaz.
  ¬ Daha önce bu geçiş türünden faydalanan öğrenci tekrar bu kapsamında yatay geçiş yapamaz.
 • Başvuru evrakları:
  ¬ Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Online başvurular 27 Ocak 2021 tarihinde aktif olacaktır)
  ¬ Öğrenci belgesi
  ¬ YKS yerleştirme sonuç belgesi
  ¬ YKS sonuç belgesi
  ¬ Transkript
  ¬ Nüfus cüzdanı fotokopisi
  ¬ Öğrencinin daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Öğrenci belgesinde kayıt türü yer alıyorsa ayrıca belge istenmemektedir.)
  ¬ Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
  ¬ Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)
  ¬ 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
  ¬ Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
  ¬ Ders içerikleri (Kesin kayıttan sonra muafiyet işlemleri için ilgili fakülte/yüksekokula verilmelidir.)

2020-2021 Bahar Yarıyılı Ek Madde 1 kontenjanları ve üniversitemiz programlarının taban puanları için tıklayınız.

Öğrencilerin Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer programlara geçişine olanak sağlar.

Ara dönemde yalnızca önlisans programlarına yurtdışından yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarına başvurular yalnızca güz döneminde yapılır.

 • Başvuru şartları:
  ¬ Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yılda ÖSYS/YKS sınavına girmiş olması,
  ¬ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi programlar için aranan başarı sırasını sağlaması,
  ¬ Başarı sırası aranmayan programlar için, öğrencinin geçmek istediği programın puan türünde en az Türkiye’deki en düşük taban puanına sahip olması,
  ¬ ÖSYS / YKS sınavına girmemiş olması halinde ise QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlamış olması, QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerden ise, hazırlık sınıfı hariç 2. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler 3. sınıfa (Diş Hekimliği 3 ve 4, Tıp 3, 4, 5. sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Önlisans programlarına ise 2. sınıf (3. yarıyıla) yatay geçiş başvurusu yapılabildiğinden 2020 – 2021 Bahar yarıyılında başvuru alınamayacaktır.
  ¬ Yukarıdaki şartlara ek olarak öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) olması gerekir.
 • Başvuru evrakları:
  ¬ Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Online başvurular 27 Ocak 2021 tarihinde aktif olacaktır)
  ¬ Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu tarihi de gösterir Öğrenci belgesi
  ¬ YÖK’ten alınan denklik belgesi
  ¬ YKS sonuç belgesi
  ¬ Transkript
  ¬ Ders içerikleri
  ¬ Nüfus cüzdanı fotokopisi
  ¬ Pasaport giriş – çıkış işlemlerini gösterir ilgili sayfanın fotokopisi
  ¬ Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)
  ¬ 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

2020-2021 Bahar Yarıyılı Yurt Dışından Yatay Geçiş Önlisans Programları kontenjanları için tıklayınız.

S.S.S. Yatay Geçiş

2020-2021 Bahar yarıyılı için yatay geçiş başvuruları web sitemizde yayınlanacak olan link üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru, değerlendirme, sonuç ilanı ve kayıt tarihleri akademik takvimde de yer almaktadır.

2020-2021 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Takvimi

BaşvuruDeğerlendirmeSonuç İlanKayıt
14 – 29 Ocak 202127 Ocak – 03 Şubat 202105 Şubat 202108 – 10 Şubat 2021

Üniversitemiz bu yıl eğitime başladığı için yalnızca 2020 YKS sınavına girmiş ve kayıtlanmış öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

2020-2021 Bahar yarıyılında Önlisans programlarının 2. Yarıyılına; kurum dışından Kurumlar arası, Yurtdışından ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde 1) geçiş yapılabilir.

Lisans Programlarına ise kurum dışından sadece merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) ile geçiş yapılabilir.

Önlisans ve Lisans programlarımıza kayıtlı öğrencilerimiz ise bu dönem kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda, eşdeğer programlar arasında geçiş yapmasına kurum içi yatay geçiş denir.

 • Başvuru şartları:
  ¬ Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya ders içeriklerinin %80 eşdeğer olması
  ¬ Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu programın puan türünde Türkiye’deki en küçük puana sahip olması gerekir.

Üniversitemiz programlarının Türkiye’deki en küçük puanları ve kontenjanları web sitemizde yayınlanacaktır.

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumdan başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçiş yapmasına kurumlar arası yatay geçiş denir.

Ara dönemde yalnızca önlisans programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarına başvurular yalnızca merkezi yerleştirme puanına göre yapılır.

 • Başvuru şartları:
  ¬ Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya ders içeriklerinin %80 eşdeğer olması
  ¬ Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu döneme kadar genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) olması
  ¬ Açıköğretim programlarından örgün öğretime geçişlerde ise genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4’lük sistemde 3,15) olması gerekir.

Öğrencinin eğitimine başladığı yılda girmiş olduğu ÖSYM sınav sonucundaki puanından eşit ve yüksek olan programlara başka hiçbir koşul aranmadan geçiş yapmasına Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) geçiş adı verilir.

 • Başvuru şartları:
  ¬ Önlisans ve Lisans programlarında merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş; öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir yarıyıl öğrenim gördükten sonra hazırlık sınıfı ve son sınıf son dönem de dahil her döneme yapılabilir.
  ¬ Diğer yatay geçiş yöntemlerinden farklı olarak normal öğrenim süresini aşmış, öğrencilik hakkı olan azami süresi içerisindeki öğrenci de bu geçiş yönteminden faydalanabilir.

Üniversitemiz programlarının en küçük puanları ve kontenjanları web sitemizde yayınlanacaktır.

KMH İLE ÖDEME SEÇENEĞİ (%15 Peşinat / 4 taksit)

¬ Program ücretinin KMH sistemi ile ödenmesi için program ücretinin %15’i peşinat* olarak ödendikten sonra kalan tutar için Mali İşler biriminden alınacak “Öğrenci Kayıt Formu ve Taksit Sözleşmesi” ile birlikte aşağıda belirtilen Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankalardan birine başvurabilir.

·        TÜRKİYE İŞ BANKASI·        TEB
·        AKBANK·        DENİZBANK

Program ücretinin peşinat* kısmı 3 farklı şekilde ödenebilir:

¬ Aşağıda listelenmiş banka hesaplarına EFT veya Havale yoluyla “Öğrenci Adı Soyadı” ve “T.C. Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek,

HESAP ADIBANKAŞUBE IBAN
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİT.İŞ BANKASIKOCAMUSTAFAPAŞATLTR390006400000111050903806
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİAKBANKŞİŞLİ TİCARİTLTR120004600781888000162828
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİTEBSARIYERTLTR690003200000000082674980
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİDENİZBANK  SURİÇİTLTR680013400001580989700001

¬ Herhangi bir kredi kartı ile Üniversitemizdeki Mali İşler birimine,

¬ Öncesinde mali işler biriminden bilgi alarak, Web sitemizde bulunan Online Ödeme Portalı üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ

¬  Bahar dönemi program ücretinin tamamını peşin* olarak ödeyenlere %5 peşin indirimi uygulanır.

Program  ücretinin tamamı *peşin olarak, üç farklı şekilde ödenebilir:

¬ Anlaşmalı olduğumuz aşağıda listelenmiş banka hesaplarına EFT veya Havale yoluyla “Öğrenci Adı Soyadı” ve “T.C. Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek,

HESAP ADIBANKAŞUBE IBAN
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİT.İŞ BANKASIKOCAMUSTAFAPAŞATLTR390006400000111050903806
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİAKBANK  ŞİŞLİ TİCARİTLTR120004600781888000162828
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİTEBSARIYERTLTR690003200000000082674980
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİDENİZBANKSURİÇİTLTR680013400001580989700001

¬ Herhangi bir kredi kartı ile Mali İşler birimine,

¬ Öncesinde mali işler biriminden bilgi alarak, Web sitemizde bulunan Online Ödeme Portalı üzerinden üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME SEÇENEĞİ (%15 Peşinat / 4 taksit)

¬ Program ücretinin %15’i peşinat* olarak ödendikten sonra kalan tutar Mali İşler birimine gelinerek veya Online Ödeme Portalı üzerinden World, Maximum, Axess, Wings, Bonus, CardFinans, Advantage, Paraf, Bankkart özellikli kredi kartları ile taksitli olarak ödenebilir.

Program ücretinin peşinat* kısmı 3 farklı şekilde ödenebilir:

¬ Aşağıda listelenmiş banka hesaplarına EFT veya Havale yoluyla “Öğrenci Adı Soyadı” ve “T.C. Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek,

HESAP ADIBANKAŞUBE IBAN
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİT.İŞ BANKASIKOCAMUSTAFAPAŞATLTR390006400000111050903806
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİAKBANKŞİŞLİ TİCARİTLTR120004600781888000162828
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİTEBSARIYERTLTR690003200000000082674980
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİDENİZBANK  SURİÇİTLTR680013400001580989700001

¬ Herhangi bir kredi kartı ile Mali İşler birimine,

¬ Öncesinde mali işler biriminden bilgi alarak, Web sitemizde bulunan Online Ödeme Portalı üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

2020 – 2021 Akademik yılında ilk defa eğitim öğretime başladığı için yalnızca 2020 YKS Sınavına girmiş öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

Evet, Türkçe programlarda zorunlu hazırlık sınıfı olmadığı için ara dönemde Türkçe programa yatay geçiş yaparsanız, yıllık eğitim veren bir programa başvuru yapmıyorsanız, lisans eğitiminize bahar yarıyılında başlarsınız.

Merkezi yerleştirme puanınız ile ÖSYS sınavına girmiş olduğunuz yılda geçiş yapmak istediğiniz program öğrenci almışsa ve puanınız, geçiş yapmak istediğiniz programın taban puanına eşit veya yüksek ise yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yatay geçiş başvurusu yapabilmeniz için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmanız gerekir. Kayıt silme işlemi gerçekleştirdiyseniz yatay geçiş başvurunda bulunamazsınız.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ve o yıla ait geçmek istediği diploma programının taban puanı karşılaştırıldığından, ortalama ile geçiş şartlarını da sağlamıyorsanız yatay geçiş yapamazsınız.

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmeniz için, öğrenim görmekte olduğunuz programdaki genel not ortalamanızın 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğunuz yıldaki merkezi yerleştirme puanınızın, geçmek istediğiniz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Merkezi yerleştirme puanı ile geçişlerde puan koşulu haricinde bir koşul aranmadığından kontenjan dahilinde geçiş yapabilirsiniz.

Fakülte/Yüksekokulların ilgili komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. İlgili komisyon ders içeriklerinizi ve transkriptinizi incelendikten sonra geçiş yaptığınız sınıf ve dersleriniz Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda belirlenir.

Türkçe programlarda zorunlu hazırlık sınıfı olmadığı için Türkçe programa yatay geçiş yaparsanız, yeniden hazırlık sınıfında eğitim almazsınız.

Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamayacağından kabul edildiğiniz programdan birini tercih etmelisiniz.

Ek Madde 1’e göre yapılacak başvurularda en az bir dönem eğitim almanız gerekliliği, kurumlar arası yatay geçişte ise not ortalaması zorunluluğu olduğu için kayıt donduran öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapamazlar, yalnızca kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Tıp / Diş Hekimliği Fakültelerimiz yıllık eğitim sistemi uyguladıklarından ara dönemde yatay geçiş başvurusu almamaktadır.

Yurtdışından yatay geçişte öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yılda ÖSYS/YKS sınavına girmiş olması ve başvurduğu yükseköğretim kurumunun ilgili yılda ilgili programa öğrenci almış olması gerekir. Üniversitemiz 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde ilk defa öğrenci aldığı ve 2019 yılında öğrenci almadığı için üniversitemize geçiş yapamazsınız.

2020 – 2021 Akademik yılında ilk defa eğitim öğretime başladığı için yalnızca 2020 YKS Sınavına girmiş öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer programlara geçişe denir.

Ara dönemde yalnızca önlisans programlarına yurtdışından yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarına başvurular yalnızca güz döneminde yapılır.

 • Başvuru şartları:
  ¬ Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yılda ÖSYS/YKS sınavına girmiş olması,
  ¬ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi programlar için aranan başarı sırasını sağlaması,
  ¬ Başarı sırası aranmayan programlar için, öğrencinin geçmek istediği programın puan türünde en az Türkiye’deki en düşük taban puanına sahip olması,
  ¬ ÖSYS / YKS sınavına girmemiş olması halinde ise QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlamış olması,
  QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerden ise, hazırlık sınıfı hariç 2. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler 3. sınıfa (Diş Hekimliği 3 ve 4, Tıp 3, 4, 5. sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Önlisans programlarına ise 2. sınıf (3. yarıyıla) yatay geçiş başvurusu yapılabildiğinden 2020 – 2021 Bahar yarıyılında başvuru alınamayacaktır.
  ¬ Yukarıdaki şartlara ek olarak öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) olması gerekir.