Menü

İşletme Bölümü (İngilizce)

Günümüz dünyasında işgücü piyasasında yaşanan yoğun rekabet nedeniyle kaynaklarını etkin kullanan, yeniliğe açık, uluslararası pazarlara kendini entegre edebilen, analitik düşünme becerisi sayesinde proaktif bir yapıyla iş süreçlerini yöneten insan kaynağına olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Bölüm Hakkında

İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü, finansal hayatın gelişmesiyle birlikte büyük şirketlerin sahip olduğu ekonomik sistemlere uyum sağlayarak ve ekonomik gelişime katkıda bulunarak kaliteli işler yapabilecek meslek elemanı yetiştiren bir lisans bölümüdür. İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümümüz; küresel pazarda kendini rahatlıkla ifade edebilecek seviyede İngilizce konuşabilen, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın ve farklı sektörlerde çalışma imkânı bulabilecek işletmeciler yetiştirmek hedefindedir.

İşletme Bölümümüzde öğrencilerimize ilk iki yıl temel işletme derslerini veriyor son iki yılda da seçmeli dersler aracılığıyla ilgili sektörleri daha yakından tanıma imkânı sunuyoruz. Öğrencilerimize, farklı sektörlerden alanında uzman yöneticilerle aktif bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, meslek alanında uzmanlaşmak için sektöre dair pratik uygulamaları tecrübeli yöneticilerden öğrenme imkânı buluyor.

İşletme Bölümü mezunları “İşletmeci” unvanına sahip olurlar. Mezunlar; kamu sektörünün ve özel sektörün çeşitli iş kollarında orta ve üst düzey pozisyonlarda uzman ve yönetici olarak, bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda, Sermaye Piyasası Kurulunda ve üst kurullarda uzman, müfettiş ve denetçi olarak çalışabilirler. Üretim ve ticaretin gün geçtikçe uluslararasılaştığı dünyamızda yabancı sermayeli kuruluşlarda, özellikle bankacılık, sigortacılık ve borsa ile ilintili şirketlerde ve dış ticaret şirketlerinde görev alabilirler.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
İşletme Bölümü (İngilizce) Bölüm Başkanı

TEL:

1616 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İşletme Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1614 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İşletme Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1617 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İşletme Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1613 (Dahili)
Arş. Görevlisi
İşletme Bölümü (İngilizce) Araştırma Görevlisi

TEL:

1625 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi

Muhammet CANDAN

İşletme Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1600 (Dahili)