Girişimsel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu

Üniversitemizde yapılacak tüm gözlemsel anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları; kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmaları; hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları; hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmaları; gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmalarını; egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili yapılacak araştırmaları; antropometrik ölçümlere dayalı yapılacak çalışmaları; yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları etik ilke ve kurallar doğrultusunda incelemek, görüş bildirmek, izlemek, sonlandırmak, karar vermek, gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturmak üzere Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu oluşturulmuştur.

Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi için tıklayınız.

Burcu ÜNAL
Dahili: 1950

Etik kurula başvuru için gerekli olan bilgiler ve formlar aşağıda sunulmuştur.