Menü

Burslar ve İndirimler

Belirtilen şartları sağlayarak İstanbul Atlas Üniversitesi programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacak indirimler ve burslar

YKS KONTENJAN BURSU

İstanbul Atlas Üniversitesinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda belirtilen tam burslu (%100) veya indirimli (%50) kontenjanlarına yerleşmiş olan öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burs/indirimlerdir. Yaz okulunu kapsamaz.

TERCİH İNDİRİMİ

Atlas Üniversitesi’ni ilk 5 tercihte yer vermesi halinde %25 oranında tercih bursundan yararlanır. Tüm tercihleri Atlas Üniversitesi olan öğrenciye, yerleştirme sırasına bakılmaksızın tercih bursu uygulanır.

YKS DERECE BURSU

YKS sonuçlarına göre derecede yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde ve İstanbul Atlas Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilen koşullar çerçevesinde burs verilecektir.

MESLEK LİSESİ BURSU

İstanbul Atlas Üniversitesi mesleki eğitimi, beceriyi, birikimi, uzmanlaşmayı ve bu bağlamda Meslek Liselerini destekler. Bu amaçla, Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun 6B.1, 6B2 ve 6C tablolarında belirtilmiş alanlarından mezun olup aynı tablolarda bu alanlarla ilişkilendirilmiş Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilere ödenecek ücret üzerinden %10 oranında uygulanan indirimdir.

ŞEHİT VE MALUL GAZİ YAKINLARINA SAĞLANAN İNDİRİMLER

Birinci derece şehit yakınları için ödenecek ücret üzerinden %50 oranında, malul gaziler ve birinci derece yakınları için ödenecek ücret üzerinden %20 oranında uygulanan indirimdir.

ENGELSİZ HAYAT İNDİRİMİ

Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporuna göre engel oranı %40-%60 düzeyinde olanlar için ödenecek ücret üzerinden %15 oranında, engel oranı %60 ve üzerinde olanlar için ödenecek ücret üzerinden %20 oranında uygulanan indirimdir.

SPORCU İNDİRİMİ

Milli Takımda yer alan sporculara %20 oranında uygulanan indirimdir. Söz konusu indirimden yararlanabilmek için sporcu lisans belgesinin geçerlilik süresinin güncel olması gerekmektedir.

AİLE İNDİRİMİ

İstanbul Atlas Üniversitesinde öğrenim görmekte olan eş, çocuk ve kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dâhil) ödenecek ücret üzerinden %5 oranında uygulanan indirimdir.

AKADEMİK BAŞARI BURSU

Her akademik yılın sonunda ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik durumuna bakılarak, ilgili koşulları sağlayan öğrencilere İstanbul Atlas Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilen koşullar çerçevesinde verilen burstur.

MEZUN İNDİRİMİ

İstanbul Atlas Üniversitesinin herhangi bir programından mezun olup, yeniden İstanbul Atlas Üniversitesi programlarına yerleşen öğrencilere ödenecek ücret üzerinden %10 oranında uygulanan indirimdir.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

Her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde, ödenecek ücret üzerinden %5 oranında uygulanan indirimdir.