GİRİŞİMSEL OLMAYAN BİLİMSEL
ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Üniversitemizde yapılacak tüm gözlemsel çalışmaları; anket çalışmaları; dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları; kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmaları; hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları; hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmaları; gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmalarını; egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili yapılacak araştırmaları; antropometrik ölçümlere dayalı yapılacak çalışmaları; yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları etik ilke ve kurallar doğrultusunda incelemek, görüş bildirmek, izlemek, sonlandırmak, karar vermek, gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturmak üzere Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu oluşturulmuştur.  

Bilimsel Araştırmlar Etik Kurul Yönergesi için tıklayınız.

Etik kurula başvuru için gerekli olan bilgiler ve formlar aşağıda sunulmuştur.

Prof. Dr. A. Şükrü AYNACIOĞLU
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Emel ALPHAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Emel DERVİŞ
Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. M. Uygar KALAYCI
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. M. Yakup TUNA
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Cenap ZEYBEK
Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Fatih KOÇAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Leman KUTLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İlkay SARAÇOĞLU
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

TR | EN