Menü

Girişimsel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu

Etik kurula başvuru için gerekli olan bilgiler ve formlar aşağıda sunulmuştur.

Üniversitemizde yapılacak tüm gözlemsel anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları; kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmaları; hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları; hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmaları; gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmalarını; egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili yapılacak araştırmaları; antropometrik ölçümlere dayalı yapılacak çalışmaları; yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları etik ilke ve kurallar doğrultusunda incelemek, görüş bildirmek, izlemek, sonlandırmak, karar vermek, gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturmak üzere Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu oluşturulmuştur.

Prof. Dr.

Ayhan BİLİR

Anatomi Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiHistoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı BaşkanıTıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1205 (Dahili)
Prof. Dr.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

TEL:

1501 (Dahili)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1410 (Dahili)
İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı BaşkanıHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1521 (Dahili)
Prof. Dr.
Fizyoloji Ana Bilim Dalı BaşkanıTıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1215 (Dahili)
Doç. Dr.
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1305 (Dahili)
Doç. Dr.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiBilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1321 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 2 KoordinatörüErasmus+ Kurum Koordinatör YardımcısıTıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1207 (Dahili)