Tarih boyunca hiçbir şey beşeri bilimler ve sosyal bilimler kadar statükoya meydan okumamıştır. Psikoloji, felsefe ve antropoloji gibi onları oluşturan konular bizi şüpheci olmaya ve çevremizdeki dünya hakkında sorular sormaya teşvik eder.

Aslında, beşeri ve sosyal bilimleri öğrenmek, aldığımız cevaplar kadar sorduğumuz sorularla da ilgilidir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi olarak, günümüz toplumuyla ilgili karmaşık sorunları keşfetmek için birçok fırsatınız olacak. Seçkin eğitim kadromuz sizi eleştirel düşünme becerilerinizi artırmanız ve varsayımlarınızı geliştirmeniz konusunda cesaretlendirecektir. Programlarımız aracılığıyla edineceğiniz teorik bilgi ve pratik deneyim sizi kariyer beklentilerinize taşıyacaktır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, hem yerel hem de küresel olarak insanlığa olumlu katkıda bulunma konusunda tutkuludur. Onlar dünyayı değiştirme becerileri ile mezun olurlar.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, aktarılabilir becerilere sahip çok yönlü bilim insanları yetiştiren, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara dayanan, yapısal, disiplinlerarası derece programları sunar. Atlas Üniversitesi olarak destekleyici, yenilikçi bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Öğrencilerimiz, hem derslik içindeki bağlamlarda hem de bireysel danışma oturumlarında, eğitim ve araştırma kadromuzla gerçek ve yaratıcı bir ilişki içinde çalışabilecekler.

Toplumun sorunlarını keşfetme ve çözme becerisi, karşılıklı anlayışı kolaylaştıracak güçlü bir iletişim yeteneği ve farklı kültürlere karşı hoşgörü etik değerlerimizin temelini oluşturuyor.

Sosyal bilimlerin önemine ve değerine inanan İstanbul Atlas Üniversitesi, ilk kurulan fakültelerden biri olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini tercih etmiştir.

Fakültemiz şu an için Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji ve Mütercim-Tercümanlık Programlarında öğrencilerine lisans derecesi vermektedir. Öte yandan fakültemiz, önümüzdeki yıllarda alanını daha da genişletip, zenginleştirerek sosyal bilimlerdeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Programlarımızda öğrenci merkezli olmaya özel önem verilmektedir.

Fakültemiz, sadece kendi bünyesindeki programlar için değil, üniversitemizde yer alan diğer programlardaki öğrencilere de, psikoloji, felsefe, sosyoloji, edebiyat, sanat, dil gibi alanlarda seçmeli dersler açarak üniversitemizin tüm öğrencilerinin sosyal bilimler ile buluşmasına olanak sağlamaktadır.

Temel amacı, vizyoner, etik ilkelere bağlı, sorgulayıcı, toplumsal konulara duyarlı, olaylara eleştirel yaklaşabilen ve analitik düşüncesi gelişmiş mezunlarımız olmasına katkı sağlamak olan fakültemiz, bu amacını hem kendi öğrencileri hem de üniversitemizin diğer fakültelerinde eğitim gören öğrencilerimiz için gerçekleştirme yönünde hareket etmektedir.

Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN

Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN Rektör Yrd., Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Emel KURT
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KESKİN GAGA
Dr. Öğr. Üyesi Fadime YURTSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARALAR
Dr. Öğr. Üyesi Gonca ÖZMEN
Dr. Öğr. Üyesi Gökben GÜÇLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DOĞU
Dr. Öğr. Üyesi Özüm ARZIK ERZURUMLU
Dr. Öğr. Üyesi Rana KAHRAMAN DURU
Dr. Öğr. Üyesi Şirin TUFAN
Ar. Gör. İlknur ÜLKER
Ar. Gör. Mahmut Serhan ALTAN
Ar. Gör. Tuğçe ERDOĞRU

Akademik ve alfabetik sıra ile listelenmiştir.

TurkishEnglish