STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

Üniversitenin stratejik planı hazırlanması ve izlenmesi amacıyla Stratejik Plan Komisyonunun kurulmuştur.

Stratejik Plan Komisyonu Yönergesi için tıklayınız.

Stratejik Plan Komisyonu Görevleri

¬ Üniversitenin misyon, vizyon, temel değerlerini ve stratejik hedeflerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

¬ Üniversitenin mevcut durum analizini yapmak; paydaş analizi, iç çevre analizi, dış çevre analizi ve SWOT analizinden yararlanarak güçlü ve zayıf yönler ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak,

¬ Performans göstergelerini ve faaliyetleri belirlemek ve bu göstergelerle performans değerlemesini yapmak,

¬ Stratejik plan çalışmaları öncesi kurumdaki tüm verilerin elde edilmesi açısından kurumun tüm birimlerinin ve ilgililerin katılacağı stratejik plan paydaş toplantısını gerçekleştirmek,

¬ Stratejik Planı oluştururken Üniversitenin tüm paydaşlarının geniş katılımını mümkün kılan bir yaklaşımla yürütülmesini sağlamak, 

¬ Stratejik Planı hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak, 

¬ Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme ve Gerçekleşme Raporunu hazırlamak

Prof. Dr. Batuhan ÖZAY
Rektör

Prof. Dr. Engin GÜLAL
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ayhan BİLİR
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent KATİBOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan YAMAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şükrü AYNACIOĞLU
Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Emre GÜRSOY
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sema KETENCİ
Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İlkay SARAÇOĞLU
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Utku SAĞLAM
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Merve ALÖKTEN
Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. M. Kaan İLDİZ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi

TR | EN