Menü

Stratejik Plan Komisyonu

Üniversitenin stratejik planının hazırlanması ve izlenmesi amacıyla Stratejik Plan Komisyonu kurulmuştur.

Stratejik Plan Komisyonu Görevleri

¬ Üniversitenin misyon, vizyon, temel değerlerini ve stratejik hedeflerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

¬ Üniversitenin mevcut durum analizini yapmak; paydaş analizi, iç çevre analizi, dış çevre analizi ve SWOT analizinden yararlanarak güçlü ve zayıf yönler ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak,

¬ Performans göstergelerini ve faaliyetleri belirlemek ve bu göstergelerle performans değerlemesini yapmak,

¬ Stratejik plan çalışmaları öncesi kurumdaki tüm verilerin elde edilmesi açısından kurumun tüm birimlerinin ve ilgililerin katılacağı stratejik plan paydaş toplantısını gerçekleştirmek,

¬ Stratejik Planı oluştururken Üniversitenin tüm paydaşlarının geniş katılımını mümkün kılan bir yaklaşımla yürütülmesini sağlamak,

¬ Stratejik Planı hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

¬ Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme ve Gerçekleşme Raporunu hazırlamak