Menü

Erasmus+

Erasmus+ Programı Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.

1985-2006 yılları arasında Socrates, 2007- 2013 arası Hayat Boyu Öğrenme isimleriyle uygulanan program 2014 -2020 yılları arasında Erasmus+ adıyla devam etmiştir. Programın 2014-2020 dönemindeki başarılı uygulaması üzerine Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında kaliteye odaklanarak daha kapsayıcı ve uyumlu, daha yeşil ve dijital vurgularla daha fazla sayıda katılımcıya , daha geniş bir yelpazedeki organizasyona fırsat yaratma çabalarını güçlendirerek sürdürecektir.

Program, yedi yıl (2021-2027) için 26 milyar Euro’dan fazla AB Bütçesinden oluşmaktadır. Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programının yürütülmesinden sorumludur. Bütçeyi yönetir ve sürekli olarak Program için öncelikleri, hedefleri ve kriterleri belirler. Erasmus+ Programının uygulanması esas olarak Dolaylı Yönetim olarak uygulanmaktadır, yani Avrupa Komisyonu bütçe uygulama görevlerini Ulusal Ajanslara emanet etmektedir; bu yaklaşımın mantığı, Erasmus+’ı yararlanıcılarına mümkün olduğunca yaklaştırmak ve ulusal eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin çeşitliliğine uyum sağlamaktır. Bu amaçla, Programla ilişkili her AB Üye Devleti veya üçüncü ülkeler bir veya daha fazla Ulusal Ajans atamıştır (iletişim bilgileri için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ contact_tr). Bu Ulusal Ajanslar, Programı ulusal düzeyde teşvik eder ve uygular ve Avrupa Komisyonu ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde katılımcı kuruluşlar arasında bağlantı görevi görür.

Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve Jeanne Monnet özel eylemi altında toplanmaktadır:

KA1 – BİREYLERİN HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği

 

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği

 

Erasmus Akreditasyonları

 

DiscoverEU Kapsayıcılık

¬ Yükseköğretim ve Gençlik alanında Sanal Değişimler

KA2 – KURUM ve KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ

 

Eğitim-Öğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

 

Eğitim-Öğretim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

 

Spor

 

 

 

KA3 – POLİTİKA GELİŞİMİ ve İŞBİRLİĞİNE DESTEK

European Youth Together

JEAN MONNET

Jean Monnet

Erasmus+ Programı için 2022 Teklif Çağrısı https://ua.gov.tr/media/x5op33ub/2022_teklif_cagrisi.pdf yayımlanmıştır. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu veya özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları Erasmus+ kapsamında finansman başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca, gençlik çalışmasında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da finansman için başvurabilir.

Erasmus+ Program Rehberi: https://ua.gov.tr/media/vd1jqxhn/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf

KA 131 ve KA 171 Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti ile, Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim alarak farklı bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını artırmaları amaçlanır. Bu fırsat, yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmelerine imkân sağlar. Yine bu hareketlilik fırsatları yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemenlarının ve idari personelinin eğitim alma ve eğtim verme faaliyetlerini katılımı mümkün olur. Ayrıntıllı bilgi için Ulusal Ajans tarafından hazırlanan “ERASMUS+ANA EYLEM 1:BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Programla İlişkili Ülkeler ve Programla İlişkili Olmayan Ülkeler İle Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği KA 131 Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2022 Sözleşme Dönemi” incelenebilir.