TR | EN
ERASMUS+

ERASMUS+ HAKKINDA

Erasmus+  Programı Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.1985-2006  yılları arasında  Socrates, 2007- 2013 arası Hayat  Boyu Öğrenme isimleriyle uygulanan program 2014 -2020 yılları arasında Erasmus+ adıyla devam etmiştir. Programın 2014-2020 dönemindeki başarılı uygulaması üzerine Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında kaliteye odaklanarak daha kapsayıcı ve uyumlu, daha yeşil ve dijital  vurgularla  daha fazla sayıda katılımcıya , daha geniş bir yelpazedeki organizasyona fırsat yaratma  çabalarını güçlendirerek sürdürecektir.

Program, yedi yıl (2021-2027) için 26 milyar Euro’dan fazla AB Bütçesinden oluşmaktadır. Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programının yürütülmesinden sorumludur. Bütçeyi yönetir ve sürekli olarak Program için öncelikleri, hedefleri ve kriterleri belirler. Erasmus+ Programının uygulanması esas olarak Dolaylı Yönetim olarak uygulanmaktadır, yani Avrupa Komisyonu bütçe uygulama görevlerini Ulusal Ajanslara emanet etmektedir; bu yaklaşımın mantığı, Erasmus+’ı yararlanıcılarına mümkün olduğunca yaklaştırmak ve ulusal eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin çeşitliliğine uyum sağlamaktır. Bu amaçla, Programla ilişkili her AB Üye Devleti veya üçüncü ülkeler bir veya daha fazla Ulusal Ajans atamıştır (iletişim bilgileri için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ contact_tr). Bu Ulusal Ajanslar, Programı ulusal düzeyde teşvik eder ve uygular ve Avrupa Komisyonu ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde katılımcı kuruluşlar arasında bağlantı görevi görür.

Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve Jeanne Monnet özel eylemi altında toplanmaktadır:

KA1 – BİREYLERİN HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği

¬ KA152-YOU:Gençlik Değişimleri
¬ KA153-YOU:Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
¬ KA154-YOU:Gençlik Katılımı

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği

¬ KA122-SCH:Okul Eğitimi
¬ KA122-VET:Mesleki Eğitim
¬ KA122-ADU:Yetişkin Eğitimi
¬ KA131-HED:Yükseköğretim (Program Ülkeleri)
¬ KA171-HED: Yükseköğretim(Uluslararası Hareketlilik)

Erasmus Akreditasyonları

¬ KA120-SCH:Okul Eğitimi
¬ KA120-VET:Mesleki Eğitim
¬ KA120-ADU:Yetişkin Eğitimi
¬ KA150-YOU:Gençlik

DiscoverEU Kapsayıcılık

¬ Yükseköğretim ve Gençlik alanında Sanal Değişimler

 KA2 – KURUM ve KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KA220-YOU:Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları
KA210-YOU:Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Eğitim-Öğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

¬ KA220-SCH:Okul Eğitimi
¬ KA220-VET:Mesleki Eğitim
¬ KA220-ADU:Yetişkin Eğitimi
¬ KA220-HED:Yükseköğretim

Eğitim-Öğretim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

¬ KA210-SCH:Okul Eğitimi
¬ KA210-VET:Mesleki Eğitim
¬ KA210-ADU:Yetişkin Eğitimi

Spor

¬ İşbirliği Ortaklıkları
¬ Küçük Ölçekli Ortaklıklar
¬ Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

Öğretmen Akademileri 
İleriye Yönelik Projeler
Yenilikçilik İçin İttifaklar
Mesleki Eğitim Mükemmelliyet Merkezleri
Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri
Spor Alanında Kapasite Geliştirme
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme
Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

KA3 – POLİTİKA GELİŞİMİ ve İŞBİRLİĞİNE DESTEK
European Youth Together

JEAN MONNET
Jean Monnet

Erasmus+ Programı için 2022 Teklif Çağrısı https://ua.gov.tr/media/x5op33ub/2022_teklif_cagrisi.pdf    yayımlanmıştır.  Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu veya özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları Erasmus+ kapsamında finansman başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca, gençlik çalışmasında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da finansman için başvurabilir.

Erasmus+ Program Rehberi: https://ua.gov.tr/media/vd1jqxhn/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf

KA 131 ve KA 171 Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti ile, Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim alarak farklı bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını artırmaları amaçlanır.  Bu fırsat, yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmelerine imkân sağlar. Yine bu hareketlilik fırsatları yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemenlarının ve idari personelinin eğitim alma ve eğtim verme faaliyetlerini   katılımı mümkün olur. Ayrıntıllı bilgi için Ulusal Ajans tarafından hazırlanan “ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği KA 131 Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2021 Sözleşme Dönemi” incelenebilir.