TR | EN
ERASMUS+

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Programı Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki iş birliklerini desteklemektedir. Ülkemizde, Erasmus+ Programının uygulanmasından Türkiye Ulusal Ajansı sorumludur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak da bilinen Ulusal Ajans, Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak faaliyet göstermekteki kamu kurumudur.

Yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci ve personel, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim ve staj hareketliliğine katılabilecek, eğitim alma ve ders verme fırsatına sahip olacaktır. 2021 yılı itibariyle Karma Hareketlilik (Blended Mobility) de mümkündür.

Program, yurt dışında bir hareketlilik faaliyeti yürüten katılımcılara dil öğrenme fırsatları sunar. Bu destek esas olarak Erasmus + Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) aracı aracılığıyla sunulacaktır. Erasmus + Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) ayrıca ücretsiz açık dil öğrenme materyalleri sağlayacaktır. Belirli hedef grupların dil öğrenme ihtiyaçları Kapsayıcılık Desteği ile sağlanabilmektedir. Örneğin Braille veya işaret dili öğrenimi gibi.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS)

Kurumlar arasında imzalanacak olan Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) sayesinde dersler akredite edilmektedir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri Türkiye’de tamamlayacaktır. Yararlanıcılar, değişim amacıyla gidilen üniversitede kayıt ücreti ödemeyecek olup, kendi üniversite kayıt/harç ücretini ödemektedir. Kısa dönem veya uzun dönem olabilir.  Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılım hakkına sahiptir. Tıp veya mimarlık gibi lisans öğrencileri de Erasmus + ile 24 aya kadar yurt dışına çıkabilmektedir.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en

Ayrıca yurt dışında öğrenim için harcadığınız süreyi bir staj ile birleştirebilirsiniz.

Yurt dışında doktora eğitim fırsatları için Erasmus+ Master Loan ve Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) sayfasını inceleyiniz.

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka131-program-ulkelerinde-ders-verme/
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

Öğrenci Staj Hareketliliği (SMP)

Erasmus + program ülkelerindeki lisans ve yüksek Lisans düzeyinde yükseköğrenim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin yanı sıra doktora adayları için yurt dışında stajları (iş başı eğitim/gözlem/ staj vb.) destekler. Bir kuruluşta, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluşta veya başka bir ilgili iş yerinde yapılabilmektedir. Ufuk2020 projelerini de desteklemektedir.

Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında başvuru yapılacak kuruluşlar:

¬ Kamu veya özel, küçük, orta veya büyük bir işletme (sosyal girişimler dahil);
¬ Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kuruluşu;
¬ Gönderen program ülkesinin elçilikleri veya konsoloslukları;
¬ Ticaret odaları, zanaat / meslek birlikleri ve sendikalar dahil olmak üzere bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer temsilcisi;
¬ Araştırma enstitüsü;
¬ Vakıf kuruluşu;
¬ Okul / enstitü / eğitim merkezi (okul öncesinden lise eğitimine kadar her düzeyde ve mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dahil);
¬ Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK; o kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık ve bilgi hizmetleri sağlayan bir organ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en

Ayrıca yurt dışında öğrenim için harcadığınız süreyi bir staj ile birleştirebilirsiniz.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği (STT):

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir. Kurumlar arası anlaşmalar sayesinde yapılır. Hareketlilik Anlaşması (Mobility Agreement) yapılması gerekmektedir. 2 gün ve 2 ay arasında bir süre ile gerçekleşmektedir.

Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir yükseköğretim kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta iş başı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde olabilmektedir.

Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurt dışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Personel Ders Verme Hareketliliği (STA):

Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin program ülkelerinde bulunan yükseköğretim kurumlarında, sınıf ortamında gerçekleştireceği “ders verme” faaliyeti ile akademik personelin mesleki yeterliliklerinin arttırılması amaçlanır. Bu fırsat, akademik personelin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda 2 gün-2 ay süre ile ders vermesine imkân sağlar.

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka131-program-ulkelerinde-ders-verme/

2021 Erasmus Dönemi Hibeleri

Fiziksel Öğrenci Hareketliliği Bireysel Destek Hibeleri (Program Ülkeleri Arasında)

Hareketlilikte Misafir Olunan ÜlkeAylık Hibe Miktarı
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç310-600 Avro
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,310-600 Avro
Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan260-540 Avro

Ayrıca Kapsayıcı Destek kapsamında fiziksel, mental ve sağlık problemi olan katılımcılar 100 Avro ve Ulusal Ajansın onayı ile bireysel hibelerine ek olarak 250 Avro almaktadır.

Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi

Friendship Across The World
Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi, öğrenci hareketliliği süreçlerini dijital mecraya taşımayı amaçlamaktadır. Ev sahibi kuruluş hakkında bilgi almaktan yerleşmeye kadar, Öğrenim Anlaşması ve Kurumlararası Anlaşmalar da dahil olmak üzere öğrenci hareketliliğinin organizasyonu için gerekli tüm ana bileşenleri dijitalleştirerek öğrenme hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Erasmus + Mobil Uygulaması ve Erasmus WithoutPaper yükseköğretim kurumları ve öğrenciler için geliştirilmektedir.

Uygulama, App Store’dan ve Google Play’den indirilebilir.

Yararlı Bağlantılar:


¬
https://www.yok.gov.tr/
¬
https://www.oercommons.org/
¬ https://erasmusapp.eu/
¬ https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
¬ https://www.ab.gov.tr
¬ https://www.ua.gov.tr
¬ https://www.eurodesk.ua.gov.tr
¬ https://cc.erasmuswithoutpaper.eu
¬ https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en

Fiziksel, mental veya sağlıkla ilgili koşulları olan aday katılımcılar

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Yükseköğretim kurumları öğrenci ve personel hareketliliğinde aday statüsündeki tüm katılımcıların Erasmus+ Programı kapsamında eşit temsil edilmesinde öncü olmalıdır.  Kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda fiziksel, sosyal veya ekonomik engellerin Erasmus+ fırsatıyla aşılması ve uluslararası düzeyde karşılıklı anlayış oluşturulması hedeflenmektedir. Fiziksel, mental ve sağlıkla ilgili rahatsızlıkları (kronik hastalıklar dahil) ve engelleri olan bireyler gibi daha az fırsata sahip katılımcıların dahil edilmesi vurgulanmaktadır.

Hangi hibelerden faydalanabilirim?

Kapsayıcılık Desteği aracılığıyla fiziksel, mental veya sağlıkla ilgili rahatsızlıkları olan katılımcılar için ek hibe sağlanabilir. Bireysel Erasmus + öğrenim hareketliliği hibesine ek olarak, Erasmus + Programına katılan engelli yararlanıcılara seyahat sürecindeki harcamalarına yönelik Kapsayıcılık Desteği verilmektedir. İhtiyaç duyulması durumunda refakatçiler de bu destekten faydalanmaktadır. Ayrıca Bireysel Erasmus+ Hareketliliği Hibesine talep edilmesi durumunda Ulusal Ajans kararıyla ek hibe verilmektedir.

Hibe KalemiMiktar
Kapsayıcılık Desteği100 Avro
Bireysel Hareketlilik Desteği250 Avro

Kapsayıcılık Desteği nedir?

Her yükseköğretim kurumu, Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi imzalayarak, tüm katılımcılara eşit erişim ve fırsat sağlamayı taahhüt etmektedir. Daha az fırsata sahip öğrenci ve / veya personeli hareketlilik faaliyetleri için seçmiş olan yükseköğretim kurumları, hareketlilik faaliyetlerine katılımları için ek maliyetleri karşılamak üzere Ulusal Ajansa ek hibe desteği için başvurabilmektedirler.

Bireysel Hareketlilik Desteğinde ne kadar fon sağlanmaktadır?

Bireysel Hareketlilik Desteği misafir olunan ülkeye göre belirlenmektedir. 2020-2027 Erasmus+ Hareketliliğinde sağlanacak bireysel fonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hareketlilikte Misafir Olunan ÜlkeAylık Hibe Miktarı
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç310-600 Avro
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,310-600 Avro
Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan260-540 Avro

Faydalı Notlar ve Bağlantılar

*  Misafir olunan kurumun fiziksel, mental veya sağlıkla ilgili koşulları olan öğrencilere ve personele altyapı ve destek hizmetleri uyguladığından emin olmak için üniversitemizin Kurumlararası Anlaşmalarında yer alan bilgileri Uluslararası Ofis ve Engelsiz Erişim Ofisi Temsilcisi ile birlikte kontrol edebilirsiniz.
* Misafir olunan yükseköğretim kurumunun erişilebilirlik bilgilerini Erasmus Öğrenci Ağı (ESN) tarafından geliştirilen MapAbility’de bulabilirsiniz.

http://exchangeability.eu/mapability-map
https://www.ahead.ie/index
https://mapped.eu/
https://inclusivemobility.eu/
http://www.edf-feph.org/

Logolar