AKREDİTASYON KOMİSYONU

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim kalitenin geliştirilmesi, öğrenci alan fakülte/bölüm/programların YÖKAK tarafından yetkilendirilen ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olabilmeleri için gerekli faaliyetleri üniversite genelinde koordine etmek, iş ve işlemleri yürütmek  amacıyla Akreditasyon Komisyonu kurulmuştur. 

Akreditasyon Komisyonu Yönergesi için tıklayınız.

Akreditasyon Komisyonu Görevleri

¬ Üniversitenin stratejik planı, hedefleri ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda, eğitim-öğretimde kalite güvence sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, çalışmaları yürütmek,

¬ Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmaları yürütmek,

¬ Akredite olmayan programların akreditasyonu için yol haritası oluşturmak ve süreçleri takip etmek,

¬ Akreditasyon kuruluşu olmayan programlar için kurum içi değerlendirme (KİA) yöntem ve süreçlerinin belirlemek ve eğitim programının değerlendirmesini yapmak.

¬ Üniversite genelinde akreditasyon çalışmalarını takip etmek ve tecrübe paylaşımı ile danışmanlık yapmak.

Prof. Dr. Engin GÜLAL
Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet ÇETİNOK
Tıp Fakültesi Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Canan DUMAN
Diş Hekimliği Fakültesi Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep DURANAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi GAGA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Leman KUTLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi Üyesi

TR | EN