Menü

Akreditasyon Komisyonu

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesi, öğrencinin tercih ettiği alan, fakülte ve bölüm programlarının YÖKAK tarafından yetkilendirilen ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, akredite olabilmeleri için gerekli faaliyetleri üniversite genelinde koordine etmek, iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Akreditasyon Komisyonu kurulmuştur.

Akreditasyon Komisyonu Görevleri

¬ Üniversitenin stratejik planı, hedefleri ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda, eğitim-öğretimde kalite güvence sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, çalışmaları yürütmek,

¬ Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmaları yürütmek,

¬ Akredite olmayan programların akreditasyonu için yol haritası oluşturmak ve süreçleri takip etmek,

¬ Akreditasyon kuruluşu olmayan programlar için kurum içi değerlendirme (KİA) yöntem ve süreçlerinin belirlemek ve eğitim programının değerlendirmesini yapmak.

¬ Üniversite genelinde akreditasyon çalışmalarını takip etmek ve tecrübe paylaşımı ile danışmanlık yapmak.