Menü

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz; eğitime, bilime, araştırmaya yön veren, yenilikçi ve uluslararası düzeyde kabul görmüş öncü bir üniversite olmak.

Misyonumuz; Atlas Üniversitesi ekolü ile evrensel değerleri benimseyen, yenilikçi düşünceye sahip çağdaş bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ile toplum ve insanlık yararına kullanılacak geçerli kullanılabilir bilgiyi üretmek ve yaymaktır.