Menü

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu’nun ve Üniversite Yönetiminin yapacağı plan ve programları uyarınca, öğrenci ile personelin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı birimdir.

Bu doğrultuda, Üniversitemiz öğrencilerine eğitim ve öğretim süreleri boyunca ihtiyaçları dahilinde çözüm sunmayı, sosyal, kültürel, sportif etkinliklerden, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını ve akademik hayatlarını kolaylaştırmayı hedefler.