TR | EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

En az dört yıllık lisans eğitiminin devamında öğrencilere bilimsel olarak uzmanlık ve yetkinlik kazandırmaya yönelik eğitim olarak ifade edilen lisansüstü eğitimin, bilim adamı yetiştirme ve ulusal bilim politikasının hayata geçirilmesindeki en önemli etmenlerden biri olarak stratejik önemi bulunmaktadır. Lisansüstü eğitimin amacı, bilgiyi üreten, yayan, bilimsel yenilik ve teknolojik gelişmeler sağlayan yüksek niteliklere sahip araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesidir.

Ülkemizde üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli tam zamanlı araştırmacı sayısının henüz istenen seviyede olmadığı ve artması gerektiği görülmektedir. Araştırmacı sayısının istenen seviyelere ulaşılması için yaklaşık dörtyüz bin öğrenci sayısı ile yükseköğretimde %5’lik orana sahip olan lisansüstü öğrencisi sayısının artması gerekliliği ifade edilmekle birlikte, Yükseköğretim Kurumlarına önemli görev düşmektedir.

Bu kapsamda Atlas Üniversitesi olarak, bilimin ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalarla, toplum ve insanlık yararına geçerli ve kullanılabilir bilgiyi üretmek ve yaymak olarak misyonumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere araştırmanın merkezi olarak gördüğümüz Lisansüstü Eğitimi öncelemekteyiz.

2020-2021 eğitim öğretim yılında lisans eğitimiyle birlikte başlattığımız lisansüstü eğitimini Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü çatısı altında kısa bir süre içerisinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında geniş bir yelpazeye ye yayma çabası ve gayreti içerisindeyiz.

Üniversitemizin tecrübeli akademik kadrosunun bilimsel danışmanlığında, teknolojik laboratuvarlarda kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen bilimsel meraka sahip bilim insanı adaylarını Atlas Bilimsel Araştırma Grupları içerisinde görmekten memnuniyet duyarız.