İnsan ve toplum hayatı önemli bir değişim içindedir. Bu kişisel değişimin fiziksel ve zihinsel yönleri vardır. Değişimin şekillendiricileri ise kişilere ait fiziksel, zihinsel ve toplumsal yapılardır.

Tarih boyunca, insanı, toplumu ve tüm dünyayı şekillendirenler öncelikle filozoflar, liderler ve mühendisler olmuştur. Filozoflar ve liderler olaylara ve problemlere insan ve toplum boyutuyla bakarlar. Mühendisler ise bu bakışı mantık, akıl ve bilimsel değerler ile matematiği dikkate alarak düşünce ve/veya hayal dünyasından gerçek dünyaya taşımayı tasarlarlar, planlarlar, denerler ve başarırlar.

Mevcut bilgiler ile çözüm üretmekte zorluk yaşanan problemlerin üstesinden gelebilmek için olaylara farklı ve çoklu bakış gereklidir. Ayrıca, bir alandaki bilgiyi diğer alanlara transfer ederek kullanmak ise çoğunlukla bir zorunluluktur. Bunu her bireyin 21. yüzyıl becerilerine sahip olması gerçekleşebilir. Günümüzde tüm alanlarda hızlı değişimler yaşanmasına karşın özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki gelişmeler modern yaşamın tüm alanlarını şekillendirmektedirler. Yine geleceğin şekillenmesinde ve yaşanması muhtemel problemlerin çözümünde, iyi tasarımlar ve mühendislik yaklaşımları anahtar rolü üstlenecektir. Özellikle günümüzde değişimi şekillendirenler teknolojiyi etkin kullanabilen kişiler ve toplumlardır. Değişim tasarım ve mühendislik imkanlarının dikkate alınmasıyla ortaya konan somut ve soyut gelişmelerle olmaktadır. Bu kapsamda mühendislik için başarı, var olan kısıtları aşarak, öngörülen hedefe teknolojik imkanları kullanarak-geliştirerek ulaşmaktır.

Yaşadığımız çağın gündemini oluşturan, Endüstri 4.0 – 5.0, nesnelerin interneti, insansız araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka, büyük veri, gerçeğe yakın oyunlar, genetik yapıların yeniden şekillendirilmesi, e-ticaret, şubesiz bankacılık, insansız fabrikalar, sosyal medya, kişilerin ve toplumların güvenliğinin hızlı ve şeffaf bir şekilde değerlendirilebilmesi, uzay yolculukları, tüm kaynakların etkin kullanılması, mikro ve makro problemlerin benzetimleri, yapay organların geliştirilmesi, insansı robotlar, 3 boyutlu yazıcılar, program hazırlayabilen yazılımlar, tıbbi destek ve ameliyat robotları, görüntüleme ekipmanları, karar verme destek sistemleri, zihinsel aktiviteleri takip edebilme ve hatta yönlendirme yazılımları birçok bilim dalının mühendislik yaklaşımı ve sinerjisi ile ortaya konan uygulamalardır. Bizler kişisel ve toplum olarak, bu gelişmelere uyum sağlamak ve bu değişen ortamda yaşamak zorundayız.

Bu baş döndürücü değişimin seyircileri ve kullanıcıları olmaktan daha çok onları geliştirmeyi ve yenilerini sunabilmeyi vizyon edinmiş olan Atlas Üniversitesi, nicelikten daha çok nitelikli bir gruba dahil etmek için sizleri Mühendislik ve Doğa Fakültesi Programlarına bekliyor. Bu anlamada Mühendisler ve Bilim insanları olarak günümüzü ve geleceği birlikte kuralım.

Mühendislik fakültemiz, daha önce imkansız olanı başararak geleceğin keşif ve icatlarını yapmaya cesareti olan, yaratıcı gençleri hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin, dünyanın en iyileri arasına yerleştirmek için her geçen gün daha çok çalıştığımız fakültemiz ortamında, yeteneklerini derinlemesine geliştirmelerini bekliyoruz.

Gelecekte, öğrencilerimizin uluslararası arenada önemli roller üstlenmelerini bekliyoruz. Mühendislik Fakültesi, dersleri, deneyleri, araştırmaları ile öğrencileri bu beklentiyi karşılamaya hazırlayan çok çeşitli uluslararası eğitim ve araştırma programları sunar. Öğrencilerimizin edinmelerini istediğimiz şey sadece mesleki uzmanlık değil, aynı zamanda geniş bir bilgi yelpazesi, bir etik anlayışı, rekabette üstün bir irade ve ihtiyaçları kavrama konusunda derin bir duyarlılıktır. Öğrenme isteği ve güçlü merak öğrencilerimizin fakültemizi tercih ederken sahip olması gereken öncelikli niteliklerdir.

Gündelik tasarımlar da dahil olmak üzere mühendislik ve bilimsel araştırma planlarını formüle ederken ortaya çıkan sorunlara hiçbir zaman tek bir çözüm yoktur. Aslında, onları bulmaya çalışanların yaklaşımlarına, düşünce tarzlarına ve kişiliklerine bağlı olarak çok sayıda çözüm bulmak mümkündür. Mühendislik yaratıcı bir disiplindir. Mühendislik Fakültesi, farklı yaratıcılığı teşvik etmeye önem veren eğitim ve araştırmalar sağlar. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar, temel bilim veya uygulamalı bilim olarak açıkça sınıflandırılamaz. Mühendislik Fakültesi, öğrencilere sadece teknik uzmanlığı derinleştirmek için dersler ve deneyimler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda özveri, problem çözme becerileri, saha gezileri, staj ve mezuniyet araştırmaları gerektiren atölyeler tasarlayarak da yaratıcılıklarını geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır.

Prof. Dr. Ramazan YAMAN

TurkishEnglish