Menü

Kalite Güvence Sistemi

Öncelikle kalite yönetiminin gelişmesi, kalite kültürünün geliştirilmesine bağlı olduğu bilinmektedir.

Öncelikle kalite yönetiminin gelişmesi, kalite kültürünün geliştirilmesine bağlı olduğu bilinmektedir. Üniversitelerde kalite yönetimi, kurum içerisindeki tüm sistemin gerekli işleyiş ve bilgi döngüsünü doğru biçimde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Atlas Üniversitesi olarak günümüz kalite yönetim sistemlerine uyum sağlamak amacıyla;

  1. Kurumsal işleyişin tanımlanması,
    Sistemin kontrolü için alt sistemlerin oluşturulması,
  2. Her düzeyde işleyişin performans kriterlerine göre denetimi,
    Performansı geliştirmeye yönelik yapılanmalar,
  3. Eğitim-öğretimin ve araştırma faaliyetlerinin sürekli değişim anlayışı içerisinde yürütülmesi ve
  4. Tüm idari yapının, eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekler nitelikte olması yönünde çalışmalara başlamış bulunmaktayız.


Toplam Kalite Yönetim sisteminin; “Paydaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ürün veya hizmet sonu kalite konularından çok, süreç içerisinde oluşabilecek problemleri, takım çalışmasına dayalı olarak çözmeye odaklanan bir değişim felsefesi” olduğuna inanarak tüm paydaşlarımızın gereksinimlerini karşılamayı kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra dış paydaş tatminin sağlanabilmesi için öncelikle, kurum içerisinde bir kalite sisteminin organize edilmesi ve bu çerçevede iç paydaş gereksinimlerini kapsayacak bir kalite sistem modelinin oluşturulması nihai hedefimiz olacaktır.

Atlas Üniversitesi olarak bugüne kadar alınan belgeler arasında ISO 9001:2015, ISO 26000:2013, ISO 14001:2015, ISO 10002:2018, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2019, ENG ISO/IEC 27001:2013, ISO 45005:2020, ENG ISO/IEC 27701:2019 yer almaktadır.