TR | EN
STRATEJİK PLAN

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planı çalışmaları başlatılmıştır. Stratejik Planımız, Stratejik Planlama Komisyonu tarafından tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlanmaktadır.