Menü

Stratejik Plan

İstanbul Atlas Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı iç ve dış paydaşların katılımıyla “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi” doğrultusunda hazırlanmıştır.