Günümüzde hızla ilerleyen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bir yandan da kentleşme sürecindeki artış insanların yaşam biçimlerini/alışkanlıklarını değiştirmektedir.

Ortalama insan ömrünün uzamasına, hızla artan bilgi birikimine ve değişen alışkanlıklar ve yaşam biçimlerine paralel olarak, sağlık sektöründe var olan mesleklerin iş yükü artmakta, yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği yanında giderek karmaşık bir hal almasının doğal sonucu olarak, önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha da artarak, mesleklerdeki çeşitlenme, ihtisaslaşma sürecektir. Bu gerçeklerden hareketle İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, ülkemizde ve dünyada sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlıyor. Çağımız sağlık bilimi ve sağlık eğitiminde yeniden şekillenen temel sağlık disiplinlerine ek olarak sadece insanlara şifa sağlama veya bir başka ifadeyle sağlık problemleriyle baş etme temel görevinin yanında sağlık hizmetleri artık ergonomi ve estetik arayışların sonucu olarak inşan yaşamının-sağlığının geliştirilmesinde farklı bir misyonu da üstlenmiştir. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak başta ülkemizin ve nihayet insanlığın hizmetine sunmak üzere akademik üretim yapmak, bilime katkı sağlamak ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirerek insanlığa hizmet etmek fakültemizin temel gayesi olacaktır.

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik,  Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik,  Ergoterapi ve Hemşirelik bölümleri ile ülkemizin sağlık bakım sisteminde, toplumun değişen ve çeşitlenen gereksinimlerini karşılayacak, nitelikli sağlık insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlarını gerçekleştirmede dayanağını, üniversitemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda, sahip olduğu güçlü eğitim kadrosu, gelişmiş eğitim alt yapısı ve olanakları ile öğrenci odaklı yaklaşımından alacaktır. Öğrenim kazanımlarını, bilimin ışığında profesyonel tutum ve anlayışla hizmetlerine yansıtacak olan mezunlarımızın,  tutundukları evrensel ilke ve değerlerle, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltme ve çağın gereklerine uygun, değişime öncülük yapma yetkinliğinde olacaklarına inancımız tamdır. Üniversite adaylarını, Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde güçlü akademik kadrosu, fiziksel ve sosyal altyapısı ile eğitim yolculuğuna çıkmaya ve birlikte sağlık sistemimizi güçlendirmeye davet ediyoruz. 

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM, Dekan
Prof. Dr. Emel ALPHAN
Prof. Dr. Halil KOYUNCU
Doç. Dr. Muharrem ÇİDEM
Doç. Dr. Raim İLİAZ
Doç. Dr. Selman SARICA
Doç. Dr. Süleyman HİLMİ İPEKÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Aybüke ERSİN
Dr. Öğr. Üyesi Cevriye Kübra CENKÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Demet AYGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Dicle SEBEN
Dr. Öğr. Üyesi Dilek BAYKAL
Dr. Öğr. Üyesi Esra YURTSEV
Dr. Öğr. Üyesi Feride YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Leman KUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri ELGÖRMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Meltem CAN İKE
Dr. Öğr. Üyesi Rahime BEKAR
Dr. Öğr. Üyesi Selim ÜNSAL
Dr. Öğr. Üyesi Sema ERTAN BİRSEL
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ZENGİ
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERCAN GÜNDEMİR
Ar. Gör. Hülya URFA
Ar. Gör. Şeyma DEMİRALAY
Öğr. Gör. Ömercan AKSOY

Akademik ve alfabetik sıra ile listelenmiştir.

TurkishEnglish