TR | EN
ENGELSİZ ERİŞİM BİRİMİ

Atlas Üniversitesi Engelsiz Erişim Birimi (EEB), Türk Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği gereği 2020 yılında kurulmuştur. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek Engelsiz Erişim Biriminin başlıca sorumlulukları arasındadır.

Atlas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında filizlenen Birim, faaliyetlerine ilk yerleşkeleri olan Vadi Kampüsü’nde başlamıştır. EEB, Üniversitenin bütün çalışanlarının ve öğrencilerinin biyopsikososyal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenleri belirlemektedir. Akademik ve sosyal alanlara eşit katılım sağlanması amacıyla belirlenenleri uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektedir. Erişilebilirlik standartlarının uygulanmasında ilgili daire başkanları ve birimler ile planlamaları düzenlemektedir. Engelsiz Erişim Birimi her akademik yıl sonunda hazırladığı, faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmektedir.

Vadi Kampüsü içinde Öğrenci İşleri Ofisinde Birim faaliyetlerinden sorumlu Temsilci bulunmaktadır. Atlas Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin yerleşke içinde günlük aktivitelerini, Üniversite bilgi sistemleri ve medya hesaplarında erişilebilirliklerini kısıtlayan uygulamalara yönelik başvurular Temsilci tarafından Birimin Yönetim Kuruluna iletilmektedir. Engelsiz Erişim Birimi Temsilcisi başvuruda bulunmak  ve bilgi almak isteyen kişilerin hafta içi yüz yüze görüşme yapmalarına olanak sağlamaktadır. Her akademik yıl eğitim-öğretime başlayan engelli öğrencilere oryantasyon ve adaptasyon programları düzenlenmektedir.