Menü

Duyurular Arşivi

TÜM BİRİMLER
Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce) 138
Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe/İngilizce) 50
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 49
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 46
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi 46
Atlas Üniversitesi 39
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 38
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 36
Sağlık Bilimleri Fakültesi 36
Meslek Yüksekokulu 34
Genel Sekreterlik 33
Hemşirelik Bölümü (Türkçe/İngilizce) 27
Klinik Bilimler Bölümü 26
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 24
Erasmus+ 22
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe/İngilizce) 21
Üniversite 21
Tezli Yüksek Lisans Programları 20
Psikoloji Bölümü (Türkçe/İngilizce) 18
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (Türkçe/İngilizce) 18
Temel Tıp Bilimleri Bölümü 16
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulu 15
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 15
Uluslararası Danışma Kurulu 15
Senato 14
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 14
Atlas Kariyer Merkezi 14
Atlas Teknoloji Merkezi 13
Atlas Teknoloji Transfer Ofisi 12
Aday Öğrenci 12
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 11
Ebelik Bölümü 11
Ergoterapi Bölümü 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Türkçe/İngilizce) 10
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) 10
Fakülte/Enstitü/Birim Sekreterliği 10
Üniversite Yönetim Kurulu 9
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 9
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 8
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 8
Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 8
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 8
Atlas Sürekli Eğitim Merkezi 8
Ortak Dersler Bölümü 7
Psikoloji Doktora Programı 7
İşletme Bölümü (İngilizce) 7
Protetik Diş Tedavisi (Prostodonti) Ana Bilim Dalı 7
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) 7
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programı 7
Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu 7
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü 6
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 6
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 6
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 6
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 6
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı 6
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 6
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı 6
Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu 6
Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu 6
Engelsiz Erişim Birimi 6
Uygulama ve Araştırma Merkezleri 5
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı 5
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 5
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı 5
Diş Protez Teknolojisi Programı 5
Diyaliz Programı 5
İlk ve Acil Yardım Programı 5
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 5
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 5
Ortodonti Ana Bilim Dalı 5
Ebelik Yüksek Lisans Programı 5
Psikoloji Yüksek Lisans Programı 5
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 5
Rektörlük 4
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı 4
Anatomi Yüksek Lisans Programı 4
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 4
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı 4
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı 4
Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı 4
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı 4
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu 4
Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 4
Ameliyathane Hizmetleri Programı 4
Anestezi Programı 4
Bilgisayar Programcılığı Programı 4
İç Mekan Tasarımı Programı 4
Optisyenlik Programı 4
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 4
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 4
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 4
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı 4
Periodontoloji Ana Bilim Dalı 4
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı 4
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı 4
Endüstriyel Tasarım Bölümü 4
Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 4
Doktora Programları 3
Fizyoloji Ana Bilim Dalı 3
TÜM KONULAR
Erasmus+ 10
IEEE AP 3
Journal of Medicine 2
Commonwealth Üniversitesi 2
Ergoterapi 2
Yatay Geçiş 2
Girişimcilik 2
Ar-Ge 2
TÜBİTAK 2
Ses Terapisi 2
Elektromanyetik Mühendislik 2
Edebiyat 1
NGS 1
USML 1
Yerelleştirme 1
Oyun 1
YADOT 1
Minnesota Üniversitesi 1
The Great Celestial Cow 1
Prof. Dr. Deniz Bozer 1
Prof. Dr. Levent Sevgi 1
Şiir 1
İnovasyon 1
Matematik 1
Tıp Bayramı 1
Nükleer Radyasyon 1
Artificial Neural Networks 1
Laughs in Translation 1
Brain 1
Language 1
Shakespeare 1
Morgan State University 1
Çalışan Mutluluğu 1
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1
Docklands Academy 1
Derin Beyin Stimülasyonu 1
Yaz Okulu 1
Mikrobiyota 1
Türk Sağlık-Sen 1
ICAME'24 1
University of Redlands 1
Ameliyathane Hizmetleri 1
GreenMetric 1
MIT 1
EM Kırınım Modelleme 1
Lisansüstü Eğitim 1
Senseable City Lab 1
Maastricht Üniversitesi 1
Nörobilim 1
Nöromodülasyon 1
Epilepsi 1
Lisansüstü 1
Sağlık Meslekleri 1
Çalıştay 1
Bütünleşik Yüksek Lisans 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1
Dr. Katherine Verdolini Abbout 1
Centenary Üniversitesi 1
MoU 1
Business Talks 1
Yatırım Stratejileri 1
Periodontal Hastalıklar 1
İmmünoloji 1
Harvard Üniversitesi 1
Fosyth Dental Enstitüsü 1
Depresyon 1
Sinir Bilimi 1
Duygusal Çeviklik 1
ÜSİMP 1
Almanya 1
Global Cleantech Innovation 1
Derin Beyin Simülasyonu 0