Menü

Duyurular Arşivi

TÜM BİRİMLER
Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce) 128
Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe/İngilizce) 50
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi 47
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 44
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 41
Meslek Yüksekokulu 34
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 33
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 33
Atlas Üniversitesi 31
Sağlık Bilimleri Fakültesi 31
Genel Sekreterlik 31
Klinik Bilimler Bölümü 27
Hemşirelik Bölümü (Türkçe/İngilizce) 27
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 23
Erasmus+ 22
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe/İngilizce) 21
Tezli Yüksek Lisans Programları 19
Üniversite 19
Psikoloji Bölümü (Türkçe/İngilizce) 18
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (Türkçe/İngilizce) 17
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulu 15
Senato 14
Atlas Kariyer Merkezi 14
Temel Tıp Bilimleri Bölümü 13
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 13
Atlas Teknoloji Merkezi 13
Atlas Teknoloji Transfer Ofisi 12
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 11
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Türkçe/İngilizce) 11
Üniversite Yönetim Kurulu 9
Ebelik Bölümü 9
Ergoterapi Bölümü 9
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) 9
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 9
Aday Öğrenci 9
Ortak Dersler Bölümü 8
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 8
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 8
İşletme Bölümü (İngilizce) 8
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 8
Fakülte/Enstitü/Birim Sekreterliği 8
Atlas Sürekli Eğitim Merkezi 8
Psikoloji Doktora Programı 7
Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 7
Protetik Diş Tedavisi (Prostodonti) Ana Bilim Dalı 7
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) 7
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programı 7
Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu 7
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü 6
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 6
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 6
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 6
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 6
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 6
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı 6
Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu 6
Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu 6
Engelsiz Erişim Birimi 6
Uygulama ve Araştırma Merkezleri 5
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı 5
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 5
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı 5
Diş Protez Teknolojisi Programı 5
Diyaliz Programı 5
İlk ve Acil Yardım Programı 5
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 5
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı 5
Ortodonti Ana Bilim Dalı 5
Ebelik Yüksek Lisans Programı 5
Psikoloji Yüksek Lisans Programı 5
Rektörlük 4
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı 4
Anatomi Yüksek Lisans Programı 4
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı 4
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı 4
Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı 4
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı 4
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu 4
Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 4
Ameliyathane Hizmetleri Programı 4
Anestezi Programı 4
Bilgisayar Programcılığı Programı 4
Fizyoterapi Programı 4
İç Mekan Tasarımı Programı 4
Optisyenlik Programı 4
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 4
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 4
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 4
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı 4
Periodontoloji Ana Bilim Dalı 4
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı 4
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı 4
Doktora Programları 3
Fizyoloji Ana Bilim Dalı 3
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 3
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 3
Anatomi Ana Bilim Dalı 3
Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı 3
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 3
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 3
TÜM KONULAR
Erasmus+ 10
IEEE AP 3
Elektromanyetik Mühendislik 2
Ergoterapi 2
Ses Terapisi 2
Commonwealth Üniversitesi 2
TÜBİTAK 2
Ar-Ge 2
Journal of Medicine 2
Yatay Geçiş 2
Girişimcilik 2
Matematik 1
Minnesota Üniversitesi 1
The Great Celestial Cow 1
Prof. Dr. Deniz Bozer 1
USML 1
Şiir 1
İnovasyon 1
Yerelleştirme 1
Tıp Bayramı 1
Prof. Dr. Levent Sevgi 1
Dr. Katherine Verdolini Abbout 1
Global Cleantech Innovation 1
YADOT 1
Oyun 1
Fosyth Dental Enstitüsü 1
NGS 1
Edebiyat 1
Artificial Neural Networks 1
Laughs in Translation 1
Brain 1
Language 1
Shakespeare 1
Morgan State University 1
Çalışan Mutluluğu 1
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1
Docklands Academy 1
Derin Beyin Stimülasyonu 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1
GreenMetric 1
MIT 1
EM Kırınım Modelleme 1
Lisansüstü Eğitim 1
Senseable City Lab 1
Maastricht Üniversitesi 1
Nörobilim 1
Nöromodülasyon 1
Epilepsi 1
Lisansüstü 1
Sağlık Meslekleri 1
Çalıştay 1
Bütünleşik Yüksek Lisans 1
Almanya 1
Ameliyathane Hizmetleri 1
Centenary Üniversitesi 1
MoU 1
Business Talks 1
Yatırım Stratejileri 1
Periodontal Hastalıklar 1
İmmünoloji 1
Harvard Üniversitesi 1
Duygusal Çeviklik 1
Depresyon 1
Sinir Bilimi 1
Nükleer Radyasyon 1
ÜSİMP 1
Derin Beyin Simülasyonu 0