Menü

Duyurular Arşivi

TÜM BİRİMLER
Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce) 125
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi 51
Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe/İngilizce) 45
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 41
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 37
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 34
Meslek Yüksekokulu 32
Genel Sekreterlik 29
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 28
Sağlık Bilimleri Fakültesi 25
Hemşirelik Bölümü (Türkçe/İngilizce) 25
Atlas Üniversitesi 23
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 21
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe/İngilizce) 21
Klinik Bilimler Bölümü 21
Tezli Yüksek Lisans Programları 19
Üniversite 19
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (Türkçe/İngilizce) 18
Erasmus+ 18
Psikoloji Bölümü (Türkçe/İngilizce) 17
Temel Tıp Bilimleri Bölümü 15
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulu 15
Senato 14
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 13
Atlas Teknoloji Merkezi 13
Atlas Kariyer Merkezi 13
Atlas Teknoloji Transfer Ofisi 12
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 11
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Türkçe/İngilizce) 11
Fakülte/Enstitü/Birim Sekreterliği 11
Ebelik Bölümü 10
Ergoterapi Bölümü 10
Üniversite Yönetim Kurulu 9
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) 9
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 9
Aday Öğrenci 9
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 8
Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 8
İşletme Bölümü (İngilizce) 8
Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu 8
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 7
Psikoloji Doktora Programı 7
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 7
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) 7
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programı 7
Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu 7
Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu 7
Atlas Sürekli Eğitim Merkezi 7
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı 6
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü 6
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 6
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 6
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 6
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 6
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 6
Engelsiz Erişim Birimi 6
Uygulama ve Araştırma Merkezleri 5
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı 5
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı 5
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 5
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı 5
Diyaliz Programı 5
İlk ve Acil Yardım Programı 5
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı 5
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı 5
Ebelik Yüksek Lisans Programı 5
Psikoloji Yüksek Lisans Programı 5
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı 4
Anatomi Yüksek Lisans Programı 4
Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı 4
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı 4
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu 4
Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 4
Anestezi Programı 4
Bilgisayar Programcılığı Programı 4
Diş Protez Teknolojisi Programı 4
Fizyoterapi Programı 4
İç Mekan Tasarımı Programı 4
Optisyenlik Programı 4
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 4
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı 4
Protetik Diş Tedavisi (Prostodonti) Ana Bilim Dalı 4
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı 4
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı 4
Rektörlük 3
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 3
Doktora Programları 3
Fizyoloji Ana Bilim Dalı 3
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 3
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 3
Anatomi Ana Bilim Dalı 3
Ameliyathane Hizmetleri Programı 3
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 3
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 3
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 3
Nöroloji Ana Bilim Dalı 3
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı 3
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 3
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı 3
TÜM KONULAR
Erasmus+ 8
IEEE AP 3
Commonwealth Üniversitesi 2
Ses Terapisi 2
TÜBİTAK 2
Ar-Ge 2
Yatay Geçiş 2
Elektromanyetik Mühendislik 2
Nükleer Radyasyon 1
Tıp Bayramı 1
Prof. Dr. Levent Sevgi 1
Dr. Katherine Verdolini Abbout 1
Global Cleantech Innovation 1
Almanya 1
ÜSİMP 1
Şiir 1
Sinir Bilimi 1
Depresyon 1
Fosyth Dental Enstitüsü 1
Matematik 1
Girişimcilik 1
İnovasyon 1
Business Talks 1
USML 1
Prof. Dr. Deniz Bozer 1
The Great Celestial Cow 1
Minnesota Üniversitesi 1
YADOT 1
Oyun 1
Yerelleştirme 1
NGS 1
Edebiyat 1
Bütünleşik Yüksek Lisans 1
GreenMetric 1
MIT 1
EM Kırınım Modelleme 1
Lisansüstü Eğitim 1
Senseable City Lab 1
Maastricht Üniversitesi 1
Nörobilim 1
Nöromodülasyon 1
Epilepsi 1
Lisansüstü 1
Sağlık Meslekleri 1
Çalıştay 1
Harvard Üniversitesi 1
Ergoterapi 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1
Ameliyathane Hizmetleri 1
Journal of Medicine 1
Centenary Üniversitesi 1
MoU 1
Duygusal Çeviklik 1
Yatırım Stratejileri 1
Periodontal Hastalıklar 1
İmmünoloji 1
Dr. Ümit Daşdöğen 0