Menü

Tıp Fakültemiz USMLE (United States Medical Licensing Examination) Akreditasyonu Almaya Hak Kazandı

20 Mart 2024

Dünya Tıp Okulları Rehberinde (World Directory of Medical SchoolsWDMS https://www.wdoms.org/) yer alan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu (Education Commission for Foreign Medical Graduates-ECFMG https://www.ecfmg.org/) gerekliliklerini sağlayarak, ECFMG yeterliliğini aldı.

Tıp Fakültemizin kazanmış olduğu bu yeterlilik ile öğrenci ve mezunlarımız Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp doktorluğu yapmak isteyen herkes için gerekli olan USMLE sınavına (United States Medical Licensing Examination) girebilecekler. Ayrıca bu yeterlilik sayesinde tıp diplomaları, Kanada’daki eyalet / bölge tıbbi düzenleyici makamlar ve dolayısıyla Kanada’daki tüm tıbbi kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir.

Sadece ECFMG’nin gerekliliklerini karşılayan tıp fakültelerinden mezun olan öğrenciler ECFMG Sertifikasyonuna başvurabilmektedir. Bu sertifikasyon Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hekim işgücünün dörtte birini oluşturan uluslararası tıp mezunlarının lisansüstü tıp eğitimine girmeden önce niteliklerini değerlendirmek için kullanılan bir standarttır. ECFMG Sertifikasyonu uluslararası tıp mezunlarının üç aşamalı Birleşik Devletler Tıbbi Lisanslama Sınavı’na (USMLE) girmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hekimlik yapmak için sınırsız lisans almaları için bir gerekliliktir. Ayrıntılar ve bilgi için için Dünya Tıp Okulları Rehberini (World Directory of Medical Schools-WDMS) https://www.wdoms.org/ ve Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu (Education Commission for Foreign Medical Graduates-ECFMG) https://www.ecfmg.org/ web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

USMLE üç aşamalıdır;
1. Aşama Tıp fakültelerinin üçüncü yılının sonunda alınan bir testtir. Anatomi, Biyokimya, Davranış Bilimleri, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji, beslenme, Genetik ve Yaşlanma gibi konuları kapsar. Tüm sorular Çoktan seçmelidir.

2. Aşama Tıp Fakültelerinin dördüncü ve beşinci sınıflarında alınan iki günlük bir sınavdır. İlki Klinik Bilgi olarak adlandırılır, cerrahi, dahiliye, pediatri ve kadın doğum ve jinekoloji disiplinlerinde çoktan seçmeli sınavdır. İkinci basamak ise Klinik Beceri olarak adlandırılır, hasta rolü yapan kişileri muayene etme ve tanı koymaya yöneliktir.

3. Aşama Genellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne gittikten sonra ilk yılda alınan iki günlük bir sınavdır. Denetimsiz ortamda genel tıp pratiği yapmaya hazır olunup olunmadığını denetler, ikinci adımda da hastaların tanı ve tedavisine odaklanır. Hem çoktan seçmeli soruları hem de hasta hasta bakımının bilgisayar simülasyonlarını içerir. Genellikle ilk iki basamak öğrenci henüz tıp fakültesindeyken alınır ve ardından mezun olduktan sonra üçüncü basamağa geçilir. USMLE sınavının geçerli olduğu ülkeler; Avustralya, Kanada, İsrail, Amerika, Büyük Britanya, Katar, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda için de geçerlidir.

İlginizi Çekebilecek Kayıtlar:

22 Mayıs 2024

24/05/2024 09:00