Fizyoterapi, modern toplum sağlığının giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu bir sağlık disiplinidir. Kronik rahatsızlıklar ve onlarla birlikte gelişen kas ve iskelet sistemi bozukluklarında çok yönlü fizik tedavi yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlar.

Hasta, yaşlı veya engelli bireylere doğru egzersizleri planlayan, yaşam boyu gelişebilecek sistemik rahatsızlıkların önlenmesi veya olumsuz etkilerinin en az düzeye indirgenmesi için sağlık desteği sağlayan bir bilim dalıdır.

İnsanların hareket ve aktivitelerinin azaldığı şehir yaşamı, nüfusun giderek yaşlanması, kazalar, savaşlar ve doğal afetler sonucu meydana gelen yaralanmalar, uzun tedavi süreçleri nedeniyle gelişen aktivite kaybı, doğuştan veya sonradan gelişen kronik bazı rahatsızlıklar gibi durumlarda bu disiplin çerçevesinde geliştirilen tedavi protokolleri önem arz etmektedir. Fizyoterapistler,  Ortopedik Rehabilitasyon, Nöroloji ve Nöroşirurji Rehabilitasyonu, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Serebral Paralizi, El Cerrahi Rehabilitasyonu, Kas Hastalıkları ve Rehabilitasyonu, Romatizmal Hastalıklar, Kadın Sağlığı, Geriatri, Sporcu Sağlığı ve Mesleki Rehabilitasyon gibi alanlarda uygulama yaparlar. 

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda Fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizik tedavi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da herkes için sağlık hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Fizyoterapistlerin istihdamı, tıbbın birçok alanında mümkün olmaktadır. Programın amacı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle hareket bozukluğuna yol açan yaralanma, hastalık veya yaşlılık gibi durumlarda bozulan vücut sağlığını, hekim tanısı ve uygun tedavi programlamasına göre planlayıp uygulayacak “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir.

Bölümün gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Fizyoterapi Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT)  başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Fizik, Anatomi, Fizyoloji, Psikoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim ve ikna becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Atlas Üniversitesi Fizyoterapi Programı öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Alanında uzman bir akademik kadroyla ve çoklu disiplinli (multidisiplineer) bir yaklaşımla kapsamlı bir eğitim sunan üniversitemiz, uygulamalı dersler için tasarlanmış laboratuvarları sayesinde öğrencilerimizin okurken, en üst seviyede mesleki deneyim kazanmasını sağlıyor. Öğrencilerimize Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimizde uygulama ve staj olanağı sağlıyoruz.

Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Multidisplineer Tıp Laboratuvarı, Anatomi, Fizyoloji Laboratuvarları ve program için özel olarak tasarlanan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı, Ergoterapi Laboratuvarı gibi ünitelerimiz eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyor.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bu gün ve gelecekteki gereksinimleri Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Kamu ve Özel Hastaneler), Ayaktan Tedavi Veren Tıp Merkezleri, Bedensel, Görsel, İşitsel Rehabilitasyon Merkezleri, Spor ve Fiziksel Uygunluk Merkezleri, Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezleri, Endüstriyel Kuruluşlar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Amatör ve Profesyonel Spor Kulüpleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Huzur Evleri, Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri, Kaplıca ve Kür Merkezleri, Evde Bakım Merkezleri, AR-GE Laboratuvarları, Üniversite, Yüksek Okul, Araştırma Enstitüleri. Hastanelerde; Ortopedi, Nöroloji, Nöroşirurji, Romatoloji, Kardiyoloji, Kardiyo-Vasküler Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Pediatrik Nöroloji, Geriatri, Odyoloji, Ortez-Protez Üniteleri, Yanık Merkezleri, Anestezi-Re Animasyon Üniteleri, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ve Fizik Tedavi Ünitelerinde çalışabilirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

TurkishEnglish