Menü

Atlas Sağlıklı Yaşam Merkezi

Atlas Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni kurmaktaki amacımız; konusunda uzman sağlık profesyonelleri eşliğinde planlanan sağlığı geliştirme ve koruma yöntemleriyle bireylerin ve toplumun fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlığını ve yaşam kalitesini doğru ve yerinde müdahalelerle arttırmaktır.

İlgili sağlık profesyonelleri, danışanlarına uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ve izlem yeteneklerini kullanarak bireyleri yaşamın tüm komponentleri dahilinde değerlendirmektedir. Sonuç olarak hedefimiz kişilerin yaşam beklentilerine uygun, genel sağlıklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlayan, yaşam kalitesi ve memnuniyetini arttırmaya yönelik programlar oluşturmaktır.

Atlas Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak farkımız konusunda uzman akademisyen sağlık profesyonelleri tarafından disiplinler arası, sağlığa bütüncül olarak yaklaşan yenilikçi bir bakış açısıyla bireylere ve topluma hizmet sunulmasıdır.