Menü

Engelsiz Erişim Birimi

Akademik Düzenlemeler

Sınav Uygulamaları

¬ Sınavlarda ek süre,
¬ Braille baskı materyaller,
¬ Asistan desteği,
¬ Sınavlara ayrı sınıfta katılım sağlama,
¬ Sınav süresince gereksinim duyulan yardımcı araç- gereçle girme izni.

Ders Uyarlamaları

¬ Braille baskılı ders materyallerinin hazırlanması,
¬ Laboratuvar uygulamalarında terminolojiye hâkim asistan desteği,
¬ Ders materyalleri,
¬ Destek teknolojileri desteği

Akademik düzenlemeler için başvuru formunu Engelsiz Erişim Birimine veya eeb@atlas.edu.tr adresine iletiniz.