Menü

Atlas Kariyer Merkezi

Vizyon ve Misyon

Üniversitemiz öğrencilerinin, mezuniyet sonrası kariyer süreçlerinde alanında yetkin, liderlik yeteneği gelişmiş, iletişimi güçlü ve toplumu geliştirmeye yönelik sosyal sorumluluklarına odaklı bireyler olmasını sağlayan ve eğitimde yüksek kaliteyi koruyarak fırsat eşitliğini her an gözeten üniversitelerden biri olmaktır.

Vizyonumuz

Üniversitemiz öğrencilerinin, mezuniyet sonrası kariyer süreçlerinde alanında yetkin, liderlik yeteneği gelişmiş, iletişimi güçlü ve toplumu geliştirmeye yönelik sosyal sorumluluklarına odaklı bireyler olmasını sağlayan ve eğitimde yüksek kaliteyi koruyarak fırsat eşitliğini her an gözeten üniversitelerden biri olmaktır.

Merkezimiz, bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz ve mezunlarımızın kariyer ve iş hayatına hazırlıklı bireyler konumuna gelebilmeleri için “kaliteli hizmet” ilkesiyle hareket etmektedir. Kariyer Merkezimiz, yüksek farkındalığı ve verimli çalışmalarıyla diğer yükseköğretim kurumlarının kariyer merkezlerine model teşkil eden bir birim olacaktır.

Misyonumuz;

Üniversitemiz öğrencilerine bilgi, beceri ve tecrübe edinme noktasında yön vermek, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve toplumda katma değer yaratacak bireyler yetiştirilmesine destek olmaktır. Bunun yanında çağın ve iş dünyasının değişen koşullarına karşı öğrencilerimizin mesleki bağlamda tercih edilebilirliklerini arttırmak üzere çalışmalar yürütmek ve kariyerlerine yön vermelerine rehberlik yapmaktır.